Stůl a jeho význam v soudržnosti rodiny

Způsob stolování patří mezi rodinné rituály. Tento krásný rituál je ale v mnoha rodinách vytlačován. Místo společné večeře v mnoha rodinách nastupuje společné prohlížení telefonů, tabletů a notebooků a následuje uchopení něčeho jedlého do ruky a separace do svých “netových” koutků.

Stůl a jeho význam v soudržnosti rodiny

Proč máme problémy s jídlem
Jaksi zapomínáme na kulturu stolování, příjem potravy přestává být společenským obřadem. Moderní člověk si často nenajde čas sejít se u stolu alespoň přes víkend. Přitom je zřejmé, že lidé, kteří sedí spolu za stolem, komunikují. Není tedy vytvořen takový prostor pro komunikaci v rodině, jak by bylo třeba. V současnosti jíme často vestoje, u televize, u počítače, během chůze na ulici.

Je dobré, pokud se rodina společně setkává za jedním stolem
V minulosti byl stůl přirozeným centrem rodiny a domu - oltář. Pokud v domě hořelo, stůl se vynášel jako první. Úcta ke stolu spojovala úctu k chlebu, která přecházela z generace na generaci.

Jídlo samotné se stává problematické,
jíme často nezdravá jídla, které ubližují našemu organismu - smažené, mastné, přesolené, přeslazené ..V některých rodinách se rituály udržují jen uměle, ztratily svůj původní význam i ochrannou funkci. Tak to platí i v případě stolování. Společně stolujete s manželem a dětmi, ale ve vzduchu je neustále dusná atmosféra, rozhovory během stolování jsou bez citového náboje a pouze jakýmsi klišé, rituál stolování ztratil svůj původní význam. Pokud rodina ztrácí své rituály a tedy i rituál stolování, postupně ztrácí svou identitu. Ve většině rodin je to právě žena, která udržuje rodinné rituály a tradice. Je proto mimořádně důležité, abychom i na tento rituál jako ženy nezapomínaly a právě naopak, uvědomovaly si jeho důležitost pro harmonii rodiny a podávaly tento odkaz svým dětem tak, jak to dělávali i naši předkové. Obrňme se tedy trpělivostí a nedovolme dětem ani manželovi jíst u zapnuté televize, rozečtených novin a zpráv na mobilních telefonech!