Syndrom s názvem metabolický

Nový fenomén má jméno metabolický syndrom. Klasické civilizační onemocnění, jako vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, mají nového bratra. Obezita a nedostatek cvičení vede k inzulinové rezistenci.

Syndrom s názvem metabolický

K diagnózám, které souvisí s vysokým rizikem úmrtí na infarkt nebo mozkovou mrtvici, přibyl v posledním době i metabolický syndrom. Trpí jím každý šestý a v některých zemích unie dokonce každý třetí dospělý člověk. Stále se zvyšující počet lidí s nadváhou a obezitou ve stále ranějším věku vede k masivnímu rozšíření tohoto syndromu. Metabolický syndrom se dokonce vkradl i do geografických oblastí jako jsou Řecko a Francie, které byly tradičně chráněny zdravým stravováním a životním stylem. Dopad tohoto onemocnění na společnost je obrovský.

Metabolický syndrom, také nazývaný syndrom X nebo syndrom inzulinové rezistence, je diagnostikován, když osoba splňuje tři a více z následujících podmínek:
• břišní obezita (obvod pasu: muži více než 102cm, ženy více než 88cm)
• vysoká hladina triacylglycerolů
•  nízká hladina HDL cholesterolu
• vysoký krevní tlak
• vysoká hladina cukru v krvi

Všechny faktory spojené s metabolickým syndromem spolu souvisí. Obezita a nedostatek cvičení vede k inzulínové rezistenci. Inzulínová rezistence zvyšuje hladinu LDL cholesterolu a krevních triacylglycerolů a snižuje hladinu HDL cholesterolu. Toto může vést k vytváření tukového povlaku na stěnách tepen a časem mohou způsobit kardiovaskulární onemocnění, krevní sraženinu a mozkovou příhodu.

Inzulínová rezistence také zvyšuje hladinu inzulínu a glukózy v krvi. Chronicky zvýšená hladina glukózy následně poškozuje cévy a orgány jako jsou ledviny a může vést k cukrovce. Kvůli vysoké hladině inzulínu se v ledvinách zadržuje příliš mnoho sodíku, který následně zvyšuje tlak a vede k hypertenzi.
Evropská komise s pouští 5 letý výzkumný program s názvem  LipGene, zabývající se metabolickým syndromem. Má pomoci porozumět tomu, jak strava-zejména tuk ve stravě, jakož i vlastní genetická predispozice ovlivňující rozvoj syndromu.

Nejlepší cesta, jak zabránit inzulínové rezistenci nebo ji snížit, je udržovat si zdravou hmotnost, konzumovat zdravé potraviny a být aktivní. Člověk s nadváhou omezením energetického příjmu může snížit tělesnou hmotnost o 5až 10 procent. Vliv stravy na metabolický efekt je nezávislý na ztrátě hmotnosti a je zjevné, že středomořská strava a strava bohatá na omega-3-mastné kyseliny s dlouhým řetězcem nebo celozrnné cereálie snižují riziko metabolického syndromu. Přiměřená fyzická aktivita nejméně 30minut denně je také účinná.

Poznejte metabolický syndrom
nadměrná hmotnost s obvodem pasu větším než 94cm u mužů a větším než 80cm u žen
horní krevní tlak je vyšší než 130 mm Hg nebo dolní je vyšší než 85 mm Hg
hladina triglyceridů nalačno je více než 1,7 mmol / l
hladina HDL cholesterolu nalačno je méně než 1,0 mmol / l u mužů a u žen je méně než 1,3 mmol /
hladina krevního cukru nalačno je více než 5,6 mmol / l
bílkoviny v moči jsou více než 20mg/mmol.

Už přítomnost tří ukazatelů současně potvrzuje výskyt metabolického syndromu. Univerzální lék na jeho léčbu neexistuje. Lékaři mohou pacientovi pomoci zmírnit jen jednotlivé příznaky-vysoký krevní tlak, metabolismus tuků a cukrů. Pokud vyšetření potvrdí metabolický syndrom, je třeba přistoupit k nekompromisním opatřením, která povedou ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob a cukrovky.