Systém oklamání svalů za účelem jejich růstu - cheating

Pro stálý růst svalů je třeba je stále přetěžovat a nutit používat stále větší váhu a dávat jim více fyzické práce. Tímto způsobem svaly rostou. Při obvyklém používání striktního cvičení se každý ať už je to kulturista nebo jen rekreační sportovec dostane dříve nebo později do bodu, kdy již není schopen svaly více zatížit. Říká se, že řetěz je tak slabý, respektive silný jako jeho nejslabší článek. V tomto případě je nejslabším pojítkem šlacha. Šlacha není schopna zesílit tak rychle jako sval a na určitém stupni svalového rozvoje se stává šlacha brzdou svalového růstu. Je třeba delší doba, dokud šlacha dost zesílí, aby mohla ovládat větší váhu.

Systém oklamání svalů za účelem jejich růstu - cheating

V tomto bodě přichází na pomoc princip oklamání (cheating)
Cheating je pomocný pohyb tělem na začátku dráhy břemene, za účelem odlehčení šlach až dokud nezaberou příslušné svaly. Jakkoliv, když je již váha v pohybu, musí pracovat příslušné svaly při provádění pohybu cviku. Cheating - opakování opravňují tedy k obcházení techniky provádění cviku za účelem použití těžké váhy. V cheatingu - opakováních jsou povoleny lehké pomocné pohyby prohnutím nebo pohoupnutím těla, lehké sehnutí v kolenou nebo poskoky ... prostě vše co pomáhá dostat těžkou váhu do pohybu. Při používání cheatingu v kterémkoliv cviku je však nejdůležitější soustředit se na svaly, které pracují a ne na samotnou techniku cheatingu. Příliš přehnané používání cheatingu pracuje pro rozvoj síly a techniky zvedání břemene, jako je to u vzpěrače, ale nepracuje pro růst svalů. Je třeba se soustředit na určenou svalovou skupinu, přimět tyto svaly dělat a cítit práci. V tom je skryt úspěch principu oklamání.

Tento princip je určen pro zvětšení objemu a rozměrů a pomáhá
• Při zvyšování tělesné váhy
• Při zvětšování svalového rozměru a objemu
• Při specializaci na zaostávající svalové partie
• Při překonávání váznoucích bodů
• I při získávání svalové výraznosti, když namísto zvyšování váhy břemene pomáhá při zvyšování počtu opakování.

Autor: Lenka Kostková