Technika správného dýchání při běhu

Běh je velmi běžná sportovní aktivita. Věnuje se jí tolik lidí, že směle můžeme mluvit o masovém sportu. Sportu, který je úžasný svou jednoduchostí a přínosem ku zdraví. Ale přestože si myslíme, že na běhu není co zkazit, opak je pravdou. Spousta běžců ani neví o tom, že nesprávně dýchá!

Technika správného dýchání při běhu

Běh má neuvěřitelné kouzlo
Kdo pravidelně běhá, ví, o čem je řeč. Kromě fantastických pocitů přináší kvantum zdravotních pozitiv. A je dostupnou sportovní aktivitou téměř pro všechny. Běh nevyžaduje žádné speciální vybavení ani rozsáhlé znalosti. Přesto se zejména začínající běžci dopouštějí několika omylů. Nejen při běhu, ale i při jiných sportech dělají začátečníci jednu velkou chybu -" skočí "do procesu velmi rychle. Sportují příliš dlouho a často. Nejčastějšími chybami při běhání je nesprávná technika běhu, obuv, a samozřejmě i dýchání. Dříve, než začnete běhat, je třeba si uvědomit, co vlastně chcete běháním dosáhnout.

Nejčastější chyby při běhání
Jedna z nejčastějších chyb při běhu. Dýchání. Mnoho začátečníků se domnívá, bohužel nesprávně, že při běhu stačí dýchat nosem a vydechovat ústy. Pravdou však je, že když je tělo v aktivním pohybu, dýchání nosem nedokáže lidský organismus (a zejména pracující svaly) dostatečně zásobit kyslíkem. Proto odborníci doporučují dýchat především ústy. Dýchání je při běhu velmi důležité. Hlavním způsobem uvolnění energie při aerobních aktivitách je právě oxidativní cesta. Nejčastější chybou je mělké dýchání. A právě tehdy se všechen kyslík nedostane přímo do plic.

Jak předejít mělkému dýchání?
Snažte se dýchat zhluboka, to znamená, ne z hrudníku (jak mimochodem nesprávně dýchá většina z nás), ale z oblasti bránice a břicha. Stejně jako hluboký nádech je důležitý i hluboký výdech, aby se z těla odstranilo co nejvíce oxidu uhličitého. Správně provedený výdech je zároveň předpokladem správného nádechu.

Nepodceňujte frekvenci dýchání
Hluboké dýchání je jedna věc. Frekvence dechu zase další. Nejjednodušší pravidlo frekvence dýchání platí pro úplné začátečníky. Je třeba řídit se tzv."Talk" testem. V praxi to znamená, že člověk běhá v takovém tempu, že dokáže souvisle mluvit. Dýchání také závisí na frekvenci běhu. Jestliže běžíme pomalou frekvencí, snažíme se vdechovat na tři doby. To znamená, že na tři doby nádech a na tři doby výdech. Jestliže běžíme střední intenzitou běhu, tak se na dvě doby nadechujeme, a na dvě vydechujeme. Pokud jde o rychlou intenzitu, tak dvě doby představují nádech, jedna delší výdech. Případně použijeme pravidlo jeden nádech a jeden výdech.  Rytmus dýchání (dýchání na dvě doby, tři doby apod.). Velmi zjednodušeně představuje počet nádechů a výdechů, které člověk při běhu během jednotlivých kroků udělá. Například při střední intenzitě se využívá rytmus dvě doby nádech a dvě výdech. To znamená, že během nádechu uděláme dva kroky (jeden levou nohou, druhý pravou) a při výdechu stejně dva kroky. Při běhu v rychlé intenzitě se zhluboka nadechneme během dvou kroků a během jednoho kroku vydechneme.

Autor: Martina Dvořáková