Televize dětem neškodí, ale je potřeba určit pravidla

Sledování televize dětem neškodí, pomáhá jim mentálně růst.  Mnozí rodiče jsou přesvědčeni, že televizní abstinence je pro děti to nejlepší, ale není to pravda. Televize patří k naší kultuře a děti je třeba naučit, jak se na ni dívat.

Televize dětem neškodí, ale je potřeba určit pravidla

Psychologové a mediální odborníci se shodují v názoru, že televize by neměla být pro děti zakázaným ovocem. Nepustit děti k televizi nebo dokonce nevlastnit televizní přijímač je více módní záležitostí či touhou po originalitě, než rozumným přístupem k problému. Televize totiž neodmyslitelně patří k naší době a naší kultuře a je důležitým zdrojem informací. Poskytuje celou řadu podnětů, které děti potřebují, aby z nich vyrostli inteligentní a lidi s rozhledem.

Prostřednictvím televize si děti obohacují slovní zásobu, učí se svobodně vyjadřovat, poznávají rozmanitost světa a života a nabývají nové znalosti z různých oblastí. Kromě toho většina dětí se na televizi dívá a diskutuje o tom, co viděla, takže televizní abstinenti se v dětském kolektivu stávají outsidery.Televize je prostě součástí společenské reality.

Samozřejmě, má i své negativní stránky, ale držet dítě co nejdále od televizní obrazovky, tedy v určitém druhu izolace, může přinést více škody než užitku. Jediné, co lze udělat, je naučit děti správnému přístupu-k televizi jako takové a programům, které nabízí.

Při seznamování dětí s televizí se rodičům doporučuje dodržovat několik pravidel:
• Vybrat dítěti vhodné programy, a to podle věku a zájmu dítěte.
• Sledovat vybrané programy spolu s dítětem a po jejich skončení televizor vypnout.
• Určit dítěti jasné hranice: "toto můžeš a toto ne" a vysvětlit proč.
• Staršímu dítěti, které má nárok na různorodé programy je třeba vysvětlit rozdíl mezi realitou a fikcí či senzací a také mezi přítomností a dramatickými scénami archivních snímků.
• Z televize třeba udělat pouze jeden z mnohých způsobů trávení volného času, aby díky široké nabídce jiných možností přirozeným způsobem ztratila na atraktivnosti.