Tradiční čínská medicína není všelék, ale ...

Tradiční čínská medicína? Nafouknutá bublina nebo seriózní způsob léčby? Číňané jsou pragmatičtí. Ze západní medicíny si vybírají to, co se jim hodí, a svojí to vylepšují. Pokud chcete pochopit čínskou medicínu, zapomeňte na vědecká fakta.

Tradiční čínská medicína není všelék, ale ...

Učí se u lékaře
Tradiční medicínu můžete studovat na vysoké škole podobně jako západní a získáte titul. Studium trvá čtyři až šest let. Ale přínosnější je praxe u doktora, který je zároveň i učitelem. Přitom si můžete dělat kurz diagnostiky v Česku. Dnes se čínské léčení úspěšně vrací na scénu. Jelikož je o něj obrovský zájem i v Evropě, existuje spousta pochybných rychlokurzů, které z vás udělají "doktora" za pár týdnů. " Seriózní věda se však nedá naučit za měsíc ani za rok, je to celoživotní studium. Množství šarlatánů se přiživuje na módní vlně a myslí jen na byznys.

Svobodná volba
Můžete se svobodně rozhodnout, zda se dáte léčit u "západního" nebo "čínského" lékaře. Také v klasických nemocnicích naleznete oddělení čínské medicíny. Volba závisí na vaší výchově, kulturních zvyklostech, regionu, ve kterém žijete, ale také na vašich finančních možnostech. Protože v ordinacích Tradiční čínské medicíny se vše platí!

Nohama na zemi
Mezi jedněmi i druhými lékaři najdete dobré i špatné, drahé i levnější. Obecně se však dá říci, že Číňané jsou pragmatičtí a nevolí si doktora ve smyslu: "Bolí mě hlava, tak jdu k našemu ', neboť on je součástí naší kultury. Klidně si dají Aspirin. Jelikož však dráždí žaludeční sliznici, sáhnou po tradičním prostředku, aby to vyrovnali. Když vás srazí auto nebo máte zanícené slepé střevo, odvezou vás do klasické nemocnice a nebudou do vás píchat jehličky...

Cizinci většinou princip nechápou
Chcete-li jako cizinec tradiční medicínu pochopit, s vědeckou racionalitou nepochodíte. Úzce souvisí s životním stylem a s tradicí. Je to velmi komplikovaný systém a každé etnikum, které v obrovské zemi žije, má vlastní způsoby, jak ji praktikovat. Základ tvoří taoistická filozofie, pro kterou je důležitý soulad s přírodou a s okolním světem, a pět prvků, tedy kov, voda, dřevo, oheň a zem, které přísluší pěti hlavním tělesným orgánům. Její součástmi jsou: dietetika - léčba stravou, fytoterapie - bylinná terapie, čínské masáže - akupresura, baňkování, moxování a qigong - čínská energetická gymnastika.

Jin a jang respektuje přírodu
Funguje na principu teorie jinu a jangu, dvou protikladů, které se navzájem doplňují. Vyrovnáním těchto dvou sil vzniká harmonie. Zjednodušeně se to dá vysvětlit takto: Pokud venku prochladne a dostanete rýmu, chlad z vašeho těla vytáhne teplo. Tehdy je nejlepší ponořit si nohy do horké vody s kořením. Když běžíte, spadnete a zlomíte si nohu, máte se léčit klidem.  Čínská medicína je holistická, vnímá tělo jako celek. Patří k němu i qi, což se dá přeložit jako životní energie, síla, která se dá cítit a trénovat. Základními orgány jsou srdce, plíce, ledviny, játra a slezina. Jim přísluší z hlediska pěti prvků různé atributy, funkce, chutě a emoce. Respektuje vzájemné vztahy mezi přírodou a člověkem a ročním obdobím. V každém ročním období převládá jistý způsob žití.

Chlad je třeba ohřát
Například v zimě nemá člověk vydávat zbytečně energii, má odpočívat. Sportující Číňané tehdy neběhají venku jako my. Když zpocení vstoupíte do taxíku, taxikář se vás udiveně zeptá, proč to děláte, vždyť onemocníte. V zimě by tu nikdo nejedl zmrzlinu a nepil nic studeného. Vlhko a chlad vám pronikne do kostí, bez ohledu na to, jak se obléknete. Proto v tomto počasí všichni chodí s termoskami plnými teplého čaje nebo horké vody. 

Deprese - co to je?
Psychické problémy se úzce propojují s tělesnými. Čínská medicína nezná termín schizofrenie, zachází však například s termínem nedostatek čchi srdce. Pokud trpíte nechutí ze života a nevíte se z ničeho těšit, v klasické nemocnici vás budou léčit na psychiatrickém oddělení na chronickou depresi tak jako u nás. Když půjdete k čínskému doktorovi, bude vám léčit například disharmonii na úrovni sleziny.

Důležitá anamnéza, ale gesta, dýchání a způsob řeči
Podobně jako náš, i čínský lékař začíná vyšetření anamnézou a diagnostikou. Sleduje, jak vypadá vaše tvář, jak chodíte a sedíte, zda mluvíte potichu nebo energicky gestikujete. Všímá si vašeho pohledu, prohmatá vás. Důležité je vyšetření pulsu a jazyka - jeho barva, povlak, rýhování, sliznice. Každá jeho část přísluší nějakému tělesnému orgánu. Prozkoumá vaše tělesné tekutiny, poslouchá, jak mluvíte a dýcháte. Zeptá se vás na spánek a sny, ale ne proto, aby z nich věštit. Pro něj je psychika nedílnou součástí fyzického těla. Změří vám i tlak a teplotu. Poslední dvě metody převzala čínská medicína ze západní.