Transplantace jater a jaterní dialýza

Na trhu volně prodejných léků a léčiv na předpis je dnes asi tisíc přípravků, které mohou poškodit játra. Většina těchto poškození je mírná, ale ojediněle může dojít i k poškození s ohrožení života. Mezi často užívané léky, které mohou játra poškodit, jsou ty nejběžnější analgetika, jako je paracetamol, výjimečně i kyselina acetylsalicylová. Další v tomto směru potenciálně nebezpečné léky jsou antirevmatika, různá antibiotika, léky na zklidnění, antidepresiva. Škodlivost kombinace s alkoholem je nejobávanější při paracetamolu, alkohol však zhoršuje průběh každého lékového poškození. Proto zákaz pití alkoholu během užívání léků není žádný mýtus.

Transplantace jater a jaterní dialýza

Velkým problémem stále zůstává alkoholová nemoc jater. Po víceleté nadměrné konzumaci alkoholických nápojů vzniká cirhóza jater. V méně pokročilých stadiích má tato nemoc tu nejjednodušší, avšak v některých případech těžko dosažitelnou léčbu - přestat pít!
Mnohé choroby jater se vyvíjejí bez příznaků, pacient o onemocnění dlouho neví. Proto je třeba po jaterních chorobách aktivně pátrat. Nejvýznamnější roli zde hrají preventivní prohlídky u praktického lékaře.  Nemoc jater dokážou zachytit jaterní testy, které se při podezření na nějaký problém dělají z krve. Podrobnou diagnostiku jaterních chorob již provádí specialista, čili hepatolog ve spolupráci s dalšími odborníky.

Hospitalizace je nezbytná při potřebě invazivních vyšetření, jako je biopsie (odběr vzorku) jater, při selhání jater, když je třeba vypustit hromadící se břišní tekutinu, při transplantaci jater a po ní, při těžké hepatitidě.

Kromě ledvinové dialýzy, jako nejznámější přístrojová náhrada funkce nějakého lidského orgánu, existuje už i přístroj poskytující jaterní dialýzu. V Čechách je jich k dispozici několik. Využívá se na záchranu života při akutním selhání jater, jako je fulminantní hepatitida B nebo otrava houbami. Jaterní dialýza má však svá rizika a kontraindikace, kvůli kterým ji nelze aplikovat, např. nízký krevní tlak či těžká porucha srážlivosti krve. Tato metoda pomáhá mohou být dialyzováni roky.

Standardní transplantace jater se provádí tak, že celá nemocná játra se chirurgicky odstraní a na totéž místo se umístí stejně velká zdravá játra od mrtvého dárce. Musí mít stejnou krevní skupinu v systému A B AB nebo 0 jako příjemce. Je možná i transplantace jater od živého dárce. Jde o propracovanou transplantační metodu, kterou vykonávají ve více špičkových evropských, amerických a japonských transplantačních centrech. Příjemcem části jater je obvykle dítě, dárcem rodičmůže být i rodič se stejnou krevní skupinou. Transplantována část jater roste společně s malým pacientem až do dospělosti a dárcova zmenšená játra dorostou na původní váhu v průběhu několika měsíců. Velké cévy a odebrané části jater se už neobnoví, ale játra dosáhnou původního početu jaterních buněk- hepatocytů. 

Málo lidí ví, že játra může poškodit i typický negativní civilizační vliv - špatná životospráva. Nealkoholová tuková nemoc jater se spojuje s obezitou, cukrovkou a vysokou koncentrací tukových látek v krvi. Lehká forma je velmi častá, tehdy jsou jaterní testy v normě. Existují však i vzácné akutní formy selháním jater, když úprava stravování a zhubnutí nestačí, někdy je nevyhnutelná až transplantace jater.

Zdravé stravování a dostatek pohybu tedy chrání nejen srdce, ale i chemickou továrnu našeho těla. Spoléhat se na její pozoruhodné regenerační schopnosti by bylo velmi neprozřetelné.

Choroby jater mohou být
- Záněty
- Chronická poškození
- Nezhoubné a zhoubné nádory
- Dědičná nebo imunologicky podmíněná onemocnění