Trénink a správné doplňování tekutin

Největší část lidského těla tvoří voda, zhruba 60 až 70 % celkové tělesné hmotnosti. Veškerá voda se v organismu velmi rychle vyměňuje. Člověk denně ztrácí asi 2,5 litru vody. Příjem tedy musí dosahovat úroveň ztráty vody v organismu čili asi 2,5 litru. Toto platí pro člověka s normální pracovní činností v standardních klimatických podmínkách.  Při náročných sportovních aktivitách se ztráty vody zvyšují a výměna vody je podstatně rychlejší. Závislost výkonu na vyváženém vodním hospodářství je velmi úzká. Při normálním příjmu je asi jedna polovina celkového potřebného množství vody obsažená v potravě, druhou polovinu musíme nahradit nápoji. Už poměrně malé ztrátě vody se projeví negativně na některých základních funkcích. Tak například dochází k zahušťování krve a jiných tělních tekutin, ztíží se tak práce srdce a krevního oběhu. O něco později začne klesat účinnost metabolismu a následně nastane rychlý pokles výkonnosti.

Trénink a správné doplňování tekutin

Ztráty dýcháním jsou při intenzivním tréninku větší než v klidu
Vydechovaný vzduch je totiž vždy nasycen vodními parami ( relativní vlhkost je vždy 100 % ) . Při intenzivnějším dýchání a zvyšující se minutové ventilaci se zvyšuje stejnou měrou ztráta vody touto cestou. Ztráty močí jsou minimální. Vzhledem ke zmíněné redistribuci krve se částečně vyřazují ledviny z funkce, nejsou dostatečně prokrvované a svou vylučovací činnost zpomalují až zastavují.

Hlavní ztráty během výkonu a intenzivním tréninku jsou tedy především potom
Vylučování pak je základním článkem potřebné termoregulace . Všechny reakce , při kterých se uvolňuje energie jsou exothermní , tj. . uvolňuje se při nich značné množství tepla, které by mohlo snadno vyvolat přehřátí organismu. Hlavním mechanismem, kterým se tělo zbavuje přebytečného tepla a brání se před přehřátím, je vylučování potu. Toto množství potu je závislé na intenzitě práce, na délce jejího trvání a na kvalitě vnitřního prostředí. V horkém a suchém prostředí je odpařování podstatně rychleji. Jakmile převýší tvorba tepla možnost jeho odvádění, rychle se výkon snižuje. Spolu s potem se vylučuje velké množství dalších látek - hlavně iontů sodíku a chlóru, ale také některé vitamíny.

Při tréninku nebo závodech dochází k velkým ztrátám tekutin
Jako příklad můžeme uvést, že při maratonském běhu je to až 5 litrů během 2:10-2:20 hodin, při hokejovém zápase to může být až 3,5 litrů. Přitom je člověk na ztráty tekutin velmi citlivý. Pokles výkonnosti začíná již při poklesu hmotnosti o 2 % z celkové tělesné hmotnosti. Od ztrát 3 % je již velmi viditelný pokles vnímání citlivosti organismu. Samozřejmě tato ztráta naruší další výkon nebo efekt tréninku, který se sníží na minimum. Proto včasné podávání nápojů, které odpovídají určitým požadavkům, zvyšují tréninkový efekt a výkon při vlastním závodě nebo soutěži.

Problém nápojů je základním prvkem a součástí rychlé regenerace sil
Celkové zásady jsou platné pro všechna sportovní odvětví. Složení nápojů z hlediska rehydratace a demineralizace hrají tím větší roli, čím jsou ztráty větší.