V jakých případech se vyhnout saunování?

Způsob a účinnost saunování je závislá především na dodržování hlavních zásad saunování. Abychom tento proces mohli bezpečně dodržet, je třeba znát hlavní kontraindikace spojené se saunováním a vyhnout se jim.

V jakých případech se vyhnout saunování?

Ke zmíněným kontraindikacím patří:

- Všechny horečnaté stavy a akutní onemocnění,

- Dekompenzující stavy chronických onemocnění,

- Arterioskleróza s poškozením orgánů,

- Hypertenze fixována nad 200 torrů s orgánovým poškozením,

- Infekční choroby, akutní stadia TBC, bacilonosičství,

- Parazitální onemocnění a infekční onemocnění kůže,

- Maligní tumory a jejich metastázy,

- Náchylnost ke krvácivosti a opakující se stavy krvácivosti, 

- Duševní poruchy s asociálními projevy a poruchami komunikace,

- Klaustrofobie,

- Věk nad 65 let pokud se dosud nesaunovali.

V případě potřeby konzultace u lékaře, musí vyšetřující lékař zvážit somatický a klinický stav, funkční zdatnost a zvážit nejen základní diagnózu, ale i vedlejší příznaky onemocnění, které by mohly negativně ovlivnit účinky sauny na organismus. Případné omezení v délce, způsobu saunování a zchlazování musí lékař zvážit hlavně způsob zchlazování, které je pro organismus při použití bazénu s extrémně studenou vodou a úplném ponoření zvlášť náročné pro cirkulační aparát, dochází k vysokému stoupání systolického tlaku. Použitím polévání nebo sprchy je toto zatížení mírnější a zchlazování na vzduchu je nejmírnější.

Sauna se využívá obecně k několika účelům vycházeje z jejích účinků a hlediska dosažení požadovaného efektu na lidský organismus. A to následovně:

- Hygienicko - kosmetické,

- Preventivně - léčebné,

- Sportovně - tréninkové.

Ve sportovní oblasti je využití sauny zaměřené na několik účelů, které se někdy vzájemně prolínají a doplňují. Z nich jsou některé se speciálním zaměřením jako například:

- Tréninková příprava,

- Regenerace,

- Léčebné a preventivní,

- Otužování,

- Relaxačně - psychická, vegetativní úprava,

- Hygienická očista,

- Před příprava před sportem nebo zápasem.

Při jejím využívání vycházíme z některých známých příznivých účinků sauny na lidský organismus. Jde o celkové přehřátí nejen pokožky, ale i vnitřních orgánů, uvolňování spasmu svalstva, zvýšené sycení krve kyslíkem, zvýšení a asimilace disimilačních dějů, zvýšené ukládání glykogenových rezerv, podpora hypertrofie svalstva, normalizace krevního tlaku, trénink srdečně - cévního systému, příznivé ovlivnění vegetativního nervového systému, psychický relaxační účinek, zvyšování obranných schopností organismu, otužování na chlad, ideální očista pokožky, urychlené hojení drobných poranění hlavně zavřených, zvýšení resorpčních dějů hlavně drobných podkožních krvácení, vegetativní doladění organismu, snížení některých bolestí hlavně spastického charakteru, změna nálady, podpora spánku, pěstování odolnosti k výkyvům počasí, preventivní účinek k infekcím hlavě horních cest dýchacích a řadu dalších účinků. Z tohoto krátkého náčrtu účinků sauny vyplývá její velký význam a důležitost ve využívání sauny ve sportovní oblasti. Proto by dnes sauna měla být neodmyslitelnou součástí každého sportovního zařízení i areálu oddechové sportovní činnosti.

Autor: Lenka Kostková