Velikonoce - symboly, dobroty a vtipná přání

Velikonoce jsou jarní svátky, které doprovází řada nezbytných symbolů. Které to jsou a co jimi chceme znázornit? Popíšeme si ty nejdůležitější, bez kterých se klasické Velikonoce nemohou obejít.

Velikonoce - symboly, dobroty a vtipná přání

Pomlázka
Jde o velmi starou tradici (doloženou již v 14. století), na Velikonoční pondělí a úterý prý šlehali manželé a mládenci dívky, které  prý mají být vyšlehané, aby zůstaly po celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Kdysi prý mohly dívky oplatit "výprask" mužům druhý den na "úplatné úterý". Pro pomlázku existují v různých krajích různé názvy: hodovačka, karabáč, šibák, virgáč, švihár a mnoho dalších.

Vajíčko
Je nejstarším symbolem plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života (už od pohanských dob), životní síly, slunce, návratu jara a podobně. Jako první pravděpodobně zavedli zvyk darování vajíček v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. V minulosti se vajíčka, která byla odměnou pro koledníky, nevařila, protože by tím prý utrpěla jejich kouzelná moc.

Beránek
Symbol přicházejícího jara. Podle Bible byl obřadním pokrmem Židů, před jejich odchodem z Egypta, v pojetí křesťanských velikonočních svátků představuje symbol čisté oběti.

Zajíček
Nosič vajíček (hlavně čokoládových) - tradice je převzata z Německa. Na jaře byl tento ušáček viděný u lidských obydlích, proto mu zřejmě bylo připisováno roznášení vajíček. Velikonočním starým zvykem bylo "honit velikonočního zajíčka" - to znamená hledat vajíčka ukrytá v poli. Zajíček je však i symbolem chudoby, skromnosti a pokory. 

Ojediněle rozšířenou tradici, která nemá obdoby na celém světě, představuje u nás, malování kraslic
Nejdříve se darovala nabarvená plná, později se začala zdobit i vyfouknutá vajíčka. Každý kraj měl svou specifickou techniku ​​i vzory. Nejstarší objevená kraslice je prý stará 2 300 let.

Dnes již mnoho lidí neposílá tradiční pozdravy či pohlednice s velikonoční tématikou,
ale dává přednost e-mailům či SMS a MMS. Každoročně se však objevuje problém, "co" vlastně napsat příbuzným či přátelům, kterým chcete popřát krásné svátky jara. Nabízíme vám pár nápadů:

  • Koulí se k Vám tichounce, velikonoční vajíčko, přichází jen na čas krátký, popřát Vám krásné svátky.
  • Malý zajíc v trávě dřepí, sleduje, jak jaro letí, vše živé se raduje, na Velikonoce připravuje. 
  • K novému jaru hodně síly,a byste ve zdraví dlouho žili. Na Velikonoce hodně vody, spokojenosti a pohody.
  • Láska Zeleného čtvrtku, Velkého pátku víra, naděje Bílé soboty a vítězství Velikonoční neděle, ať Vás posílí a naplní klidem a důvěrou.
  • Na stole kočičky a velké dobroty, přijde i láska, vykroč její naproti! Nepokaz nikomu tyto dny sváteční, vždyť patří každému, kdo se na nemračí!
Autor: Martina Dvořáková