Věštění z karet má své stinné stránky

Věříte v moc karet? Toto odvětví “podnikání” se v naší zemi rozmohlo. V časech totality byla dokonce tato činnost trestná, proto nyní slaví takovou renesanci. Ale co je věštbách pravdy si nikdo netroufne určit ani přibližně. Na druhou stranu věřit, znamená žít, a tak když věříme a moc chceme, dají se věci přičiněním kartářky do pohybu. Ale je to skutečně její zásluha?

Věštění z karet má své stinné stránky

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
To je pravda. Kolikrát jsme i my toužili znát budoucnost či příčinu svých potíží a přemýšleli jsme o nadpozemských silách a mocnostech, které nám ukážou pravou cestu? Nabídka je bohatá, stačí si vybrat. Několik stovek inzerátů, internetových stránek, i televizního vysílání je zaměřených právě na věštění. Jakékoliv, z čehokoliv. Pseudoezoterické bytůstky se nás snaží přesvědčit, že pálení svíček, papírků, vlasů, řas či jiných kousků něčeho, nám mají pomoci lépe žít. Pod právě probíhajícími rituály, které vám mají změnit život, běží inzerát: chcete se i vy stát věštkyní / věštcem? Zavolejte XXXX ... Zaplaťte si školení. Možná pár hodinové, možná ani to ne, kde vás naučí říkat co nejobecnější věci ohledně zdraví, rodiny a vztahů. Takové, aby "sedly" na každého. Klást otázky, na které dostanete odpovědi a pak je použijete ve své "věštbě". A můžete věštit. Spekulovat, manipulovat s lidmi na základě naučených fungujících praktik a mechanismů. Zahrávat si a manipulovat s lidskou psychikou a touhami. Ale hlavně vydělávat na důvěřivosti a neštěstí lidí. Pokud daná osoba, které chcete svěřit své problémy sama sebe označuje jako anděla, posla dobra nebeského mága, duchovní médium a to vše v jednom, buďte opatrní. Tito lidé ví, že pokud jste je vyhledali, zřejmě potřebujete pomoct a uděláte vše proto, aby se váš problém vyřešil. Využijí vaši citovou labilitu a budou manipulovat s vašimi emocemi, podsouvat vám své myšlenky a v neposlední řadě vás oberou o peníze. Ale znají tito lidé význam slovíčka, které často používají - karma. Pokud by ho znali, zřejmě by se obloukem této své nové živnosti vyhnuli. Oprávnění být "věštcem" získá kdokoliv. Při ohlášení této živnosti není podmínkou prokazování odborné způsobilosti. Kvalitu poskytování těchto "služeb" nekontroluje nikdo. Za nesplnění věštby, za kterou jste zaplatili, vám nikdo nevrátí peníze. Na tyto služby neexistuje reklamace. Tak si rozmyslete za kým a jestli vůbec se vydáte. Přemýšlejte předtím, než vytočíte audiotexové číslo, vyplníte internetový formulář a s nadějí budete čekat na odpověď, která by vám změnila život.

Ano, jsou mezi námi lidé, kteří dokáží vnímat energie a pracovat s nimi
Dokáží vycítit, kde v těle je zablokovaná energie a proč se tak stalo. Jsou média, které dokáží navázat kontakt s "jinou realitou". Senzibilové, léčitelé, psychotronici, jasnovidci ... Ti však se svými schopnostmi zacházejí opatrně. Neboť mít schopnost "vidět" a léčit je dar. Je to i otázka naší víry. Pokud věříme tomu, že nám daný člověk či jeho přístup pomůže, může se tak opravdu stát. Mnozí nacházejí pomoc a ulevení od bolesti či problémů právě v takovýchto alternativních přístupech. Věci mezi nebem a zemí existují pro toho, kdo tomu věří. Síla vlastních myšlenek dokáže hodně. Někdy více než kartářky, věštkyně a jiné bytosti, které chceme vyhledat, když nevíme co dál.