Vitamin C účinně bojuje proti jedům v našem těle

Už jste slyšeli o tom, že vaše tělo není schopno vstřebat extra velké dávky vitaminů a že jediný efekt z přijímání výživových doplňků je drahá moč? Jistě jste o tom již něco slyšeli a stále to propagují na některých stránkách. Mnozí, včetně lékařů, vás vás jistě často přesvědčují, že konzumování vitaminů přes doporučené denní dávky (DDD) jsou jednoduše vyhozené peníze. Matení lidí "drahou močí" je dávný trik konvenční (chemické) medicíny.

Vitamin C účinně bojuje proti jedům v našem těle

Fakta
Moč je to, co vzniká při filtraci krve. Pokud vaše moč obsahuje řekněme extra dávky vitaminu C, znamená to, že tento vitamín C byl v krvi. Pokud byl v krvi, znamená to, že se dostatečně vstřebal přes střeva. Pokud voděrozpustný vitamín C není přítomen v moči, znamená to jeho nedostatek. Pokud vaše tělo vylučuje vitamín C do moči, je to znak toho, že jste jím dobře zásobení a vyživováni a něco máte i nazbyt - a to je dobře. "Drahá moč" při užívání vitamínu C, je trapný argument, jelikož 500 korunový účet v restauraci za maso a víno také způsobuje "drahou moč", nicméně, nezdá se, že by si proto někdo stěžoval. Četné studie prokázaly, že doplňování vitamínů má za následek zvýšení jejich přítomnosti v krevním séru a tedy se vstřebávají.  Stále nás učí, že vdechujeme kyslík a vydechujeme kysličník uhličitý. Nicméně, pravda je taková, že i kyslík vydechujeme, a je ho dost na to, aby během oživování zachránil život jiného člověka. Ve vzduchu inhalujeme asi 21% kyslíku, z čehož spotřebujeme asi čtvrtinu a vydechneme 15% kyslíku. Když už tedy mluvíme o spotřebování živin, pacienti na ventilátorech, počínaje předčasně narozenými až po geriatrické pacienty, všichni dostávají masivní dávky kyslíku - mnohem větší, než dokáže tělo spotřebovat. Nepovažujeme to za zbytečnost, ale za prospěšnou věc.

A co drahá moč z chemických léků?
Je směšné, že lékaři mluví o drahé moči v souvislosti s vitaminem C a zapomínají na mnohem dražší moč po užívání chemických léků, chemoterapií apod. Tyto chemikálie se také vylučují močí a pokud si spočítáte jejich cenu (mimo nevyčíslitelné ceny poškození zdraví zničující vedlejšími účinky), daleko přesahují cenu zdravého jídla či vitaminů v moči. Během 2. světové války bylo vojákům, kteří byli léčeni penicilinem, přikázáno zachycovat veškerou moč, aby se penicilin z ní mohl znovu použít. Bylo by velmi hloupé, tehdy poukázat jen na to, že tanto moč je drahá kvůli obsahu penicilinu a nebrat v úvahu fakt, že byl v těle zužitkován na vyhlazení smrtelných bakterií. Bohužel takové hlouposti děláme dnes - výkřiky "drahá moč" místo toho, abychom se soustředili na terapeutický účinek vysokých dávek vitaminu C při plundrování toxického materiálu v nemocném těle.

Dostatečný přísun výživy chrání před nemocemi
Terapeutické využití vitaminů na prevenci a léčbu onemocnění je vědecky opodstatněné nesčetnými studiemi. Vědci, kteří tyto studie provádějí, budou mít asi blíže k pravdě, naproti několika podplaceným reportérům, či k chemii se přiklánějící lékařům, kteří na plné hrdlo křičí, že "Vitaminy jsou nanic a dělají vám  jen moč drahou. Většina z nás žije z podhodnoceného jídla, které způsobuje stále rostoucí nedostatek výživy v těle. Tuto chybějící výživu je třeba nějak doplňovat, aby si člověk udržel optimální zdraví. Kromě změny stravování, doplňující vitaminy jsou stále více potřebnější. Přijímání správných doplňků a v dostatečném množství není problémem, ale východiskem z výživové nedostatečnosti. Není namístě poukazovat na drahou moč, kvůli vyloučeným vitaminům v ním, ale na to, jak je tělo před vyloučením využilo pro boj s toxickým materiálem a pro svůj optimální chod.

Kampaň za pravdu v medicíně
Je třeba připomenout fakt, že člověk je jediný savec, který ztratil schopnost produkovat vitamin C v těle. Z politického a ekonomického hlediska konvenční medicína vysoké dávky vitaminu C při léčbě a prevenci odmítá využívat. Hlavním důvodem je zisková neatraktivnost vitaminu C v porovnání z miliardovými zisky za chemická léčiva ze závažnými vedlejšími účinky.

Autor: Martina Dvořáková