Vitamíny

Vitamín je látka, kterou (určitý) vyšší organismus ve velmi malých množstvích - ale zároveň nezbytně - potřebuje na svou existenci, ale nedokáže si ji sám syntetizovat a musí ji tedy získávat v potravě.

Vitamíny

Spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám lidské potravy.

V lidském organismu mají vitamíny funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Existuje 13 základních typů vitamínů. Lidský organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitamíny sám vyrobit, a proto je musí získávat prostřednictvím stravy.

Vitaminy se rozdělují do 2 základních skupin. Vitamíny rozpustné v tucích, to jsou A, D, E, Ka vitaminy rozpustné ve vodě skupina vitaminů B, C, H, P.