Voda je životně důležitá, ale ani s pitným režimem se to nemá přehánět!

Stále slýcháme o dodržování pitného režimu. Často je na ulicích vidět hlavně mladé lidi, jak se tahají s lahvemi vody a neustále upíjejí. Ano, voda je pro život jedna z nejdůležitějších věcí, ale ani s ní se to nemá přehánět. A vůbec ne tak, že se zavede umělý a nucený pitný režim, který může v krajním případě i uškodit.

Voda je životně důležitá, ale ani s pitným režimem se to nemá přehánět!

Vodní dieta - další módní výživová nepřirozenost
Vůbec nepřekvapuje, že v dnešní době různých nepřirozených výživových diet postihla tato snaha i příjem tekutin a vody. Nepřirozenost dnes postihuje všechny oblasti našeho života, výživy a životosprávy. Nyní je tu i "móda nepřirozeného příjmu tekutin". Je to jen součást trendu různých umělých diet a jde vlastně o "módní vodní dietu" zvanou pitný režim. Šíření módy "pitného režimu" má navíc své ideologicky a psychicky patologické pozadí a způsobuje novodobou závislost zvanou "aquaholizmus".

Dostatečný příjem tekutin
Původně se mluvilo v souvislosti s vodou a přehřátím o "dostatečném příjmu tekutin" a zatím hlášen nebyl se žádné litry vody, které je třeba vypít. Pro "dostatečný příjem tekutin" je potřebná hlavně přístupnost vody vždy pokud jsme žízniví a ne pitný režim neboli nucené pití vody pokud ani nejsme žízniví a když není ani teplo. To je velký rozdíl. Tehdy totiž hrozí zavodnění organismu. Výraz "pitný režim" vznikl jako preventivní medicínská rada, doporučení a výstraha pro těžce pracující, sportovce a pro lidi v případě extrémních veder, tedy jako ochrana před úpalem (přehřátím z tepla) a úžehem (přehřátím ze slunce). Jinak není žádný důvod zavádět nucené pití jakéhokoli doporučeného množství vody denně, protože každý se automaticky napije když pocítí pocit žízně. Oba typy přehřátí můžeme dostat i když jsme pili dostatek tekutin. Jejich nedostatek jen urychlí přehřátí a jejich dostatek jen oddálí okamžik přehřátí, ale nezabrání mu.

Úpal
Úpal je přehřátí z tepla, dusna a je to selhání termoregulace v uzavřeném přehřátém prostoru v místnosti, autě, dopravním prostředku, nevětrané hale s diváky, ve třídě či v malé místnosti s vydýchaným vzduchem apod. Souvisí s nadměrným, teplem a ztrátou solí a minerálů pocením. Pocením se organismus ochlazuje a brání přehřátí ale při tom se ztrácí i velká část minerálních solí a mění se osmolalita plazmy a krve a přenos kyslíku.

Úžeh
Úžeh je přehřátí ze slunce a označuje se proto jako sluneční úpal a přehřáté jsou hlavně mozkové cévy a mozek. Proto má úžeh podobné příznaky jako zánět mozkových blan a může skončit u starších osob i mozkovou mrtvicí.

Fyziologie tělesných tekutin
U průměrného dospělého tvoří přibližně 60% tělesné hmotnosti voda u dětí až 70%. Příjem vody se řídí pocitem žízně, který je reakcí organismu na nedostatek tekutin. Žádný umělý pitný režim si proto běžný zdravý člověk nepotřebuje zavádět. Problémem mohou být chorobné stavy a zapomínání na pití vody z různých důvodů např. při mimořádných sportovních a pracovních výkonech či v extrémně teplém prostředí a při stařecké nefukčnosti center žízně. Pocit žízně je řízen jednak hypotalamem (část mozku) ve kterém se nachází "centrum žízně", který tvoří ho receptorové buňkya baroreceptory ve velkých cévách a žílách, které po zjištění poklesu tlaku krve stimulují příjem tekutin stejně jako pocit sucha v ústech a krku.

Aquaholizmus
Umělé nutriční diety - k nim patří i umělý pitný režim - jsou často projevem psychicky nezdravé a nereálné snahy některých jedinců (někdy až psychické diagnózy) mít absolutní kontrolu nad svým tělem (nad světem) a tedy i snahy dostat se z pod kontroly a podřízenosti okolního světa a jeho zákonů. Psychicko - patologické pozadí vzniku a akceptování výživové ideologie "pitného režimu a následný vznik" aquaholizmu " je stejný jako princip akceptování a šíření jiných ideologií. Je to nepřirozená výživová ideologie a její šířením tito jedinci získávají a uspokojují svůj falešný pocit moci a kontroly nejen nad svým tělem. Její hlásáním a šířením získávají také zdánlivý pocit důležitosti, vůdcovství a moci nad jinými lidmi. Často uspějí u lidí s menším znalostním rozhledem, nevýraznou či poznamenanouosobností, nebo z čehokoliv frustrovaných lidí, pomýlených vzdělaných lidí nebo lidí s podobnou touhou po pocitech důležitosti a pocitu, že alespoň něco řídí a ovládají. V každém případě však tato ideologie a režim nerespektuje tělesnou přirozenost.

Možné zdravotní následky "pitného režimu" a aquaholizmu
Otrava vodou způsobí nerovnováhu elektrolytů v těle a zvětšuje se objem vody v buňkách. To např. v mozku vede ke zvýšení nitrolebního tlaku a může dojít až k přerušení toku krve do mozku a tím k dysfunkci CNS, bezvědomí, záchvatům a v nejhorších případech až k úmrtí. Dále může dojít k ledvinových či srdečnímu selhání a v jednodušších případech se dostavuje např. bolest hlavy , únava, podrážděnost, zmatek a neklid, nevolnost, zvracení, otoky, svalové křeče z porušení acidobazické rovnováhy apod. Porušení acidobazické rovnováhy z jakéhokoli důvodu a tedy i např. nadměrným zavodněním má závažné následky pro organismus. Organismus si sám řídí udržování stálosti vnitřního prostředí a stálost pH v krvi a osmotického tlaku v krvi a umělé zasahování pitným režimem může tuto rovnováhu vážně narušovat.

Dehydratace a její rizika
Ve sportovním zápalu, při hře, v návalu povinností, při soustředěné pracovní činnosti atd. zapomínají lidé často na dostatečný příjem tekutin a může dojít k dehydrataci organismu. Ta je samozřejmě také škodlivá. Pokles aktivity center žízně v mozku starých lidí vede u nich k dehydrataci. Nedostatek vody při konzumaci jídla může být jednou z příčin tvrdé stolice a zácpy atd. Zkrátka snížený příjem vody a následná dehydratace vážně ohrožuje zdraví, ale to dnes už mnozí vědí, ale o ohrožení zavodnění ví málokdo. Při zvýšených výkonech a ztrátě minerálních solí pocením si proto doplňujme vodu a minerály iontovými nápoji a minerálními vodami s vyšším obsahem magnézia, kalcia a soli.

Závěr
Bez vody sice nemůže existovat život a náš organismus, ale její nadměrné a nucené pití, nadirigované módou pitného režimu bezdůvodně všem lidem, je nepřirozené a může vést k závažným poruchám v acidobazické rovnováze v metabolismu a k následnému poškození zdraví.Tedy i tady platí dvě důležité zásady. Poslouchejte svoje tělo a nic se nemá přehánět! 

Autor: Martina Dvořáková