Vůně ovlivňují naše sny

Sladké vůně mohou napomáhat sladkým snům. A ten, kdo chce mít sladké sny, by si měl dát do pokoje květiny. Radí to němečtí vědci, kteří si to ověřili u skupiny dobrovolníků.

Vůně ovlivňují naše sny

Když se kolem dřímajících lidí rozvinula vůně růží, začali mít ve svých snech příjemné emoce. Naopak pach zkažených vajec na ně měl opačný účinek.
Květinové vůně mohou z vašich snů udělat příjemné zážitky. Vědci čekali, až se spáči dostanou do spánkové fáze REM-což je stádium, kdy se zdá nejvíce snů. Potom je na deset vteřin vystavili silně přesycenému vzduchu a následně je vzbudili. Dobrovolníci měli prozradit obsah svých snů a popsat, jak se cítili. Potvrdilo se, že emocionální náboj snů se měnil v závislosti na stimulaci.

Předchozí výzkumy ukázaly, že ovlivnit sny a jejich emociální náboj může i jiný typ stimulace než například zvuky, tlaky či vibrace. Vztah mezi vnější stimulací a sny je něco, co si všichni do určité míry uvědomujeme. Tato studie je krokem k osvětlení těchto otázek. Výsledky se budou moci použít k terapii.

Čich je jediný smysl, který nespí. Do limbického systému mozku přicházejí informace neustále a to vyvolává emocionální odpověď. Další smysly musejí projít " bránou "thalamu a ta je v čase spánku uzavřena. Thalamus je zadní část mozku, která zprostředkovává převod informací přicházejících z vnějšku do specifických oblastí mozkové kůry.

Němečtí vědci se chtějí v další studii zaměřit na lidi, kteří trpí nočními můrami a zjistit, jak by se jim dalo pomoci.