Vůně ovlivňují naše sny

Sladké vůně mohou napomáhat sladkým snům. A ten, kdo chce mít sladké sny, by si měl dát do pokoje květiny. Radí to němečtí vědci, kteří si to ověřili u skupiny dobrovolníků.

Když se kolem dřímajících lidí rozvinula vůně růží, začali mít ve svých snech příjemné emoce. Naopak pach zkažených vajec na ně měl opačný účinek.
Květinové vůně mohou z vašich snů udělat příjemné zážitky. Vědci čekali, až se spáči dostanou do spánkové fáze REM-což je stádium, kdy se zdá nejvíce snů. Potom je na deset vteřin vystavili silně přesycenému vzduchu a následně je vzbudili. Dobrovolníci měli prozradit obsah svých snů a popsat, jak se cítili. Potvrdilo se, že emocionální náboj snů se měnil v závislosti na stimulaci.

Předchozí výzkumy ukázaly, že ovlivnit sny a jejich emociální náboj může i jiný typ stimulace než například zvuky, tlaky či vibrace. Vztah mezi vnější stimulací a sny je něco, co si všichni do určité míry uvědomujeme. Tato studie je krokem k osvětlení těchto otázek. Výsledky se budou moci použít k terapii.

Čich je jediný smysl, který nespí. Do limbického systému mozku přicházejí informace neustále a to vyvolává emocionální odpověď. Další smysly musejí projít " bránou "thalamu a ta je v čase spánku uzavřena. Thalamus je zadní část mozku, která zprostředkovává převod informací přicházejících z vnějšku do specifických oblastí mozkové kůry.

Němečtí vědci se chtějí v další studii zaměřit na lidi, kteří trpí nočními můrami a zjistit, jak by se jim dalo pomoci.