Zábava s inteligentním ukončením - teambuilding

Teambuilding je forma stmelování a rozvíjení pracovního kolektivu. Jedná se o promyšlenou metodiku, která obohatí zaměstnance i zaměstnavatele. Proto, pokud vám zaměstnavatel takovou možnost nabízí, nebraňte se jí. Posílí to nejen váš pracovní kolektiv, ale také může mít pozitivní vliv na další chod celé firmy. Pomáhá najít cestu i v případě, že vztahy mezi zaměstnanci nejsou dobré. A co na takové teambuildingové akci očekávat?

Zábava s inteligentním ukončením - teambuilding

Čekejte zábavu s inteligentním ukončením
Setkání spolupracovníků s teambuildingovým zaměřením mají za cíl pomocí cílených aktivit utužit vzájemné vztahy a podpořit kolektivního ducha. Pokud jste ještě na takové akci nebyli, určitě do toho nevstupujte se strachem. Půjde spíše o zábavu a nesnažte se brát to všechno přehnaně vážně. S uvolněným přístupem přijdete na rychlejší řešení a také pozorování vaší osobnosti bude efektivnější. A tady se dostáváme k druhému bodu. I když jednotlivé atrakce budou vtipné, čekejte od toho i něco víc. Půjde o ověření vašeho důvtipu, když často bude nejefektivnější použít zdravý selský rozum, zhodnocení vaší vytrvalosti, ale i jednotlivých reakcí. Vaše reakce budou z pozadí pozorovat a analyzovat nezávislí pracovníci agentur, které taková setkání organizují. Ti mají pak v závislosti na rozhodnutí firmy společné pohovory s pracovníky. Pomocí takových akcí vám totiž budou umět říct, kde děláte chyby i ve vašem pracovním životě. Oni však nejen odhalí vaše nedostatky, ale také vám pomohou s tím, jak byste je měli odstranit. Zároveň však pomohou i vašemu šéfovi, když například neumí najít nějakého vhodného člověka na některou pozici, protože i když se třeba na první pohled tváří jako tichý nenápadný pracovník, ve skutečnosti se v něm může ukrývat ostrý vůdce.

Zlepšení koordinace
Někdy se ve firmách stane, že se dostanou do slepého bodu, kde začnou stagnovat. Jindy může dojít zase k výrazné obměně kolektivu a zaměstnanci se jaksi začnou dělit na ty nové a ty staré. Nedokáží spolu fungovat a navíc začnou mezi nimi fungovat i různé zákulisní boje. Firma může však pohořet i na takové jinak pozitivní věci, že se v ní objeví jeden nebo více výrazných silných individualit a ti ostatní ztratí motivaci. Teambuilding je efektivní i v nových firmách. Lidé se lépe poznají a úvodní napětí se ihned ztratí. Dalším účelem je zlepšení vzájemné spolupráce. Někdy se těžko otevíráme s nápady před jinými lidmi a komunikace a tedy i práce může váznout. Právě v tomto nám má opět pomoci teambuilding. Zároveň vzniká čas na to, abyste si vyřešili vzájemné problémy a zlepšili napjaté ovzduší. Nebojte se projevit takoví, jakými skutečně jste a zároveň si na nic nehrajte. Vše může dopadnout ve váš prospěch. Protože i když děláte chyby, můžete se z nich poučit.

Indoorové i outdoorové
Firmy po konzultaci s teambuildingovými společnostmi vypracují po společné dohodě plán celého soustředění. Jednotlivé aktivity se mohou týkat buď komplet celého kolektivu, nebo jen jeho menších skupinek. Konat se mohou také během celého roku, dokonce někdy se vyžadují extrémnější podmínky, aby se dokázali zaměstnanci dostat do krizové situace a pozorovatelé tak budou vědět, jak je dokáží řešit. S tím se pojí i další dělení aktivit na indoorové a outdoorové. Setkat se můžete například s úkoly jako přeplavat řeku s loďkou pro dva lidi, jak co nejrychleji postavit zahradní domek, ale i imaginární řešení nějakých životních situací, které nemusí mít ani nic společného s chodem vaší firmy.

Jak to přenést do rodin?
Samozřejmě takové aktivity můžete přenést i do vašeho soukromí. Když se vrátíte z pobytu, můžete vymyslet podobné zábavy i u vás doma. Vezměte rodinku ven a simulujte některé z her. Uvidíte, že i u vás to může mít stejně pozitivní účinek a semknete se více dohromady. Nezapomínejte to však udělat zajímavé, jinak se vám začnou děti nudit. Zohledněte aktivity tak, aby je dokázaly řešit a provést i ony.

Autor: Lenka Kostková