Zážitkové kurzy první pomoci pro dospělé i pro děti

První pomoc často rozhoduje nejen o tom, zda bude postižený žít, ale také jak kvalitní bude jeho život po zdravotní komplikaci. Platí to u dospělých i malých dětí. Jenže u dětí je sice pomoc lehčí z hlediska jejich váhy a manipulaci s nimi, ale po psychické stránce dá pěkně zabrat. Hlavně když jde o naše vlastní děti!

Zážitkové kurzy první pomoci pro dospělé i pro děti

Opravdu znáte základy první pomoci?
Myslíte si, že základy první pomoci máte v malíčku, ale zamyslete se, uměli byste postupovat při záchraně dítěte? Důležité je uvědomit si, že dítě není zmenšený dospělý! Výsledky průzkumu ukázaly, že nejčastější problémy měly děti při dušení jídlem či bonbony, při vysoké teplotě a febrilních křečích, pádech z houpačky, kola či koně. Několik maminek uvedlo, že oživovaly své dítě, když přestalo dýchat.

Psychika hraje důležitou roli
První pomoc poskytovaná dětem, je psychicky náročná. I zkušení záchranáři hůře snášejí pohled na trpící dítě. Navíc mnohdy je třeba utišit i rodiče, kteří se začnou obviňovat. Nemohou za to, zdravé děti jsou přirozeně živé, běhají, skáčou, honí se a někdy jejich aktivity skončí úrazem.

Jak zvládnout resuscitaci cizího dítěte?
Řada rodičů uvedla, že jednodušeji se zachraňuje vlastní dítě. Jakmile totiž odezní prvotní šok, rodič začne jednat. Vlastní dítě rodiče znají, umí ho utišit, vědí jak ho chytit, posoudit jak se chovalo před vznikem úrazu či jiné události. U cizích dětí je důležité si nejprve vybudovat důvěru. Na dětské pacienty zabírá, jestliže úkon, který se chystáte udělat, předvedete například na plyšovém zvířátku, samozřejmě, pokud to situace dovoluje a netíží vás čas!

Čekání a nečinnost zabíjejí
Jakékoliv poskytnutí první pomoci je lepší než žádné. Za poskytnutí první pomoci se na považuje i přivolání záchranné zdravotní služby. Při mnohým akutních stavech však jen toto nestačí. Samotné volání je sice chvályhodné, ale postiženému nezprůchodní dýchací cesty, ani nebude mačkat hrudník při zastavení srdce. Nezastaví krvácení, či neudělá nic z protišokových opatření. Než přijedou záchranné složky, může být pozdě!

Zážitkové kurzy první pomoci
Důležité je si uvědomit, že dítě není zmenšený dospělý, přesto nejsou výjimkou v zhoršení zdravotního stavu. Rodiče mohou využít speciální kurzy první pomoci, které by je měly připravit na možné situace. Kromě toho zkušení záchranáři a Český červený kříž připravují zážitkové kurzy první pomoci pro dospělé, ale i pro děti. Také malé děti se již naučí zvládnout, jak správně postupovat při různých zraněních, ale i jak zavolat záchranku. Záchranáři poutavou formou malým dětem vysvětlují hodnotu lidského života. Termíny a místa konání se dozvíte na internetových vyhledávačích.

Autor: Martina Dvořáková