Zdravé sportování dětí a prevence možných úrazů

Sportovní činnosti dětí s sebou přinášejí zdraví prospěšné trávení volného času, ale také nebezpečí zranění. Vybrali jsme pro vás několik sportovních disciplín a s nimi spojené druhy zranění. Neberte tento článek tak, že je proti sportování dětí, jen vám popíšeme možná úskalí jednotlivých sportů a na co můžete děti upozornit, aby si dávaly pozor. Zároveň přejeme vašim dětem zdravé sportování bez zbytečných úrazů!

Zdravé sportování dětí a prevence možných úrazů

Basketbal
Nejvážnější zranění - zlomené prsty, vykloubené nebo natažené zápěstí, kolena a lokty.
Preventivní opatření:
Dítě by mělo před tím, než půjde hrát skutečný zápas, dobře ovládat základní dovednosti, jako jsou driblování, nahrávání a chytání míče. Pokud dítě hraje basketbal soutěžně, investujte do výstroje vysoké kvality a dbejte na to, aby nosilo chrániče na kotníky. Pokud mělo dítě v minulosti problémy s kotníky, mělo by cvičit cviky na jejich posílení. Ověřte si, zda trenér praktikuje kvalitní rozcvičku a zda procvičuje kroky a otočky před nastoupením do hry. Tyto postupy mohou snížit riziko vážných zranění na minimum.
Často přehlížená bezpečnostní příprava:
Důležité je, aby dítě mělo možnost rozcvičit se před hrou, a ne nastoupit přímo do hry. Dítě potřebuje 10 až 15 minut na zahřátí svalů a jejich uvolnění.

Cyklistika
Nejvážnější zranění - zranění hlavy, řezné rány na obličeji, zlomené zápěstí, řezné rány dolní části nohou.
Preventivní opatření
Ujistěte se, že vaše dítě nosí na hlavě pevnou helmu s bezpečnostním zapínáním. Dvojitá kontrola kola: Když dítě sedí na sedadle a drží řidítka, mělo by dosáhnout oběma nohama na zem. Pokud chlapec stojí, měla by být tří centimetrová mezera mezi rozkrokem a tyčí kola.
Často přehlížená bezpečnostní příprava
Naučte vaše dítě pravidla bezpečného silničního provozu i v tom případě, že mu dovolíte jet na kole pouze po hřišti nebo chodníku. Ujistěte se, že zná a respektuje značky: Dej přednost v jízdě! a Stop !, poučte jej o pravidlech přednosti v jízdě apod. Upozorněte ho na to, že i pokud má přednost, musí sledovat chování ostatních účastníků silničního provozu.

Fotbal
Nejvážnější zranění: Natažené nebo vykloubené zápěstí, kolena, kotníky, zlomené prsty.
Preventivní opatření
Pokud je vaše dítě náchylné na zranění kotníků, kromě lýtkových chráničů použijte i kotníkové výztuhy. Pokud pociťuje bolesti v patách, použijte vložku. Ujistěte se, že správně hlavičkuje - s použitím čela a přiměřeně (velmi špatné je, pokud dítě hlavičkování přehání). Výzkumy totiž ukazují, že opakované hlavičkování míče může způsobit lehké otřesy mozku, a proto se doporučuje snížit nácvik hlavičkování u dětí, dokud nebudou známy jeho následky.
Často přehlížená bezpečnostní příprava
Na mokrém hřišti nebo v případě deště by děti měly používat nenasákavý, syntetickou míč, aby se zamezilo nebezpečí zranění těžkým míčem. Pokuste se minimalizovat jeho hru na turnajích: Na turnajích se často hrají tři nebo čtyři zápasy za víkend, a to je pro dítě nebezpečné. Může dojít k únavě a namožení, a to jsou vážné faktory potenciálních zranění.

Gymnastika
Nejvážnější zranění- zlomenina předloktí, vykloubené a natažené kotníky a zápěstí.
Preventivní opatření
Gymnastika je sport tvrdých dopadů (a tyto dopady ovlivňují vyvíjející se kostru dítěte), a proto je přímo životně důležité, mít kvalitní žíněnky a obložení kolem nářadí. Při cvičení na některých nářadích je třeba nosit ochranu a výztuhu zápěstí, přinejmenším při přeskocích. Dohlédněte na práci trenéra. Většina z nich upřednostňuje postavy malého vzrůstu, což může u vašeho dítěte podvědomě vyústit do špatných stravovacích návyků. Někteří ambiciózní trenéři pracují příliš tvrdě a dělají přehnané množství opakovaných pohybů, což může vést ke zraněním. Při gymnastice je trenér skutečně velmi důležitý, proto byste si měli dát pozor, abyste si vybrali zkušeného a dobrého trenéra.
Často přehlížená bezpečnostní příprava
Trenér by neměl požadovat od dítěte provedení prvků, které nejsou vhodné pro jeho věk či schopnosti. Nejlepší je ptát se pravidelně svého dítěte na jeho spokojenost se cvičením. Pokud se zdá být nespokojené či pod vlivem stresu, promluvte si s trenérem, aby od něj požadoval cviky jen podle jeho schopností.


In-line bruslení
Nejvážnější zranění - zlomené zápěstí nebo předloktí, rozbitá kolena, poraněná tvář.
Preventivní opatření
Trvejte na tom, aby dítě nosilo helmu, ochranu zápěstí, loketní chrániče, kolenní chrániče a rukavice. Dohlédněte, aby ho do tohoto sportu zasvětil někdo zkušený vzhledem k tomu, že "začátečnické" období je v tomto sportu obdobím nejčastějších úrazů. V první řadě by se dítě mělo naučit brzdit. Zatímco se dítě učí bruslit, povzbuďte ho, aby si vybíralo měkčí a hladší terén. Dokud nezíská dostatek rutiny a jistoty při vyhýbání se jiným objektům, vyžadujte od něj pomalou jízdu. A i když už nabude dovednost, mělo by si být vědomo, že nic není třeba přehánět.
Často přehlížená bezpečnostní příprava
Dítě musí tvrdě trénovat, aby dokázalo rychle zastavit. Velmi nebezpečným cvikem je skitching, který může vést k vážným zraněním.