Jak pracovat v horku?

Jak zvládnout horka v práci? Kolaps, nevolnost, dehydratace ... I takto to může vypadat v práci, když teploty ve stínu přesahují 30 stupňů Celsia. Zákon ukládá firmám povinnost zajistit přiměřenou teplotu na pracovištích během celého roku. Pitný režim je mimořádně důležitý i na pracovišti.

Jak pracovat v horku?

Pravidelný pitný režim

Dostupnost a dostatek pitné vody by měly být na každém pracovišti samozřejmostí. Za běžných podmínek člověk ztratí 1,5 až 2 litrů tekutin denně, které je třeba během dne doplňovat. V běžných pracovních podmínkách musí firma poskytnout pracovníkům pouze pitnou vodu. V horkách se doporučuje konzumace dostatečného množství vhodných nápojů, které mají občerstvující a doplňující vlastnosti.

Doplňující nápoje slouží k nahrazování tekutin, solí a dalších látek ztracených nadměrným pocením. Nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodné chuťové vlastnosti a teplotu, nesmí obsahovat alkohol a více než 6,5% cukru, dále musí odpovídat 60% množství ztracených pocením nebo dýcháním za osmihodinovou pracovní směnu.

Částečný úvazek a více přestávek

Během letních veder inspektoři práce doporučují firmám do pracovní doby zařazovat častěji občasné přestávky. V tomto případě jde o přestávky poskytované na ochranu zdraví při práci, čili se započítávají do pracovní doby

Další možností je úprava pracovní doby, například zkrácení nebo přesunutí začátku pracovního výkonu na dřívější čas. Přijatelné ochlazení lze docílit například i přiměřenou klimatizací, doporučením občasného pobytu pracovníků v chladnější místnosti, případně jim nabídnout možnost sprchování.

Při některých profesích nechtěnému přehřátí organismu lze zamezit i vhodným pracovním oděvem.