Jak si neublížit a dosáhnout svého?

Jak si neubližovat a dosáhnout svého? Domácí logika, dialektika a rétorika v jednom.  Při hádce nikdy neodpovídejte na osobní útoky, urážky a hrubost, jsou znakem bezradnosti a absence argumentů.

Jak si neublížit a dosáhnout svého?

Podle názoru odborníků je život nekonečným sebeprosazováním se, přičemž vrcholné výkony dosahuje lidstvo v instituci manželství. K přežití či zániku této instituce přispívá několik vědních oborů, a pro mnohé bude asi překvapením, že to může být i filozofie. Jak? Například se zásady logiky, dialektiky a rétoriky ve vzájemné komunikaci, které se výstižnější říká i hádka.

Německý filozof Arthur Schopenhauer, který za podstatu světa pokládal vůli, nás ve svých eristických úvahách (eristika-umění přít se ve sporné věci a dostat za pravdu) poučil následovně:

1. Prosazovat pravdu můžete ve vztahu k problému ("nevěnoval si v té chvíli pozornost tomu, co jsem řekla ") nebo ve vztahu k člověku (" nikdy nevěnuješ pozornost tomu, co ti říkám "). Dá se (logicky) předpokládat, že v prvním případě bude hádka kratší, méně osobní a méně vášnivá, čili pragmatičtější, a vztah ji přežije bez většího otřesu. Hádku druhého typu, která je velmi osobní, se doporučuje využívat při definitivní likvidaci vztahu.

2. Alfou a omegou sporu je držet se problematické věci a nereagovat na rozšiřování témata, což vede k nepřehlednosti, manipulativnosti a záměně témat. Správná reakce na odpověď "neslyšel jsem dobře, hrálo rádio "by tedy zněla" pokud si mi nerozuměl, měl si to říct ". Po reakci typu "to rádio hrálo celkem potichu "bude následovat zavádějící odpověď jako" to rádio hraje stále, někdy je to na zbláznění, já se na rozdíl od tebe musím soustředit na to, co dělám ". Pokračovat způsobem "chceš říct, že já jsem nesoustředěná a to, co dělám je méně důležité? "je prohrou, protože" protivník "dosáhl, co  chtěl - původní problém byl odsunut do pozadí.

3. V případě úskočného "protivníka" položte v úvodě rozhovoru řadu otázek, které přímo nevypovídají o problému, ale umožní postavit tvrzení a rychlou argumentaci: "dokážeš okolí vnímat i při sledování televize, že? "," opakovaný pohyb hlavou shora dolů je v naší kultuře znakem souhlasu, pokud se nemýlím? ", " takže si mě včera poslouchal a souhlasil si, že tu věc vyřídíš! "

4. Využívejte retorsio argumenty (obrácení argumentu). Na útok "takové věci přece zařizuješ ty "třeba reagovat způsobem" právě proto, je nejvyšší čas, abys jim i ty začal věnovat pozornost ".

5. V pravé chvíli používejte pro "protivníka" nezvyklé termíny a vyhoďte jej tímto způsobem ze sedla. Pokud je partner z oblasti věd technických a řekne "udělej jak chceš", lze reagovat slovy "reverzní psychologie není na místě". Pokud je partner psychiatr, lze říci "Pianissimo se do této melodie nehodí". Posloužit však mohou i latinská slovíčka (ad rem, tj. k věci; ad převora,  tj. k předcházejícím věcem apod..).

6. Při přesvědčování se vyplatí vycházet ze známého faktu - co má člověk rád, to nezradí; tj. na sebelásku a egocentrismus se dá apelovat téměř vždy ("neumím si vysvětlit, proč k tomu takto přistupuješ,  pro člověka tvých kvalit musí být tato záležitost hračka ").

7. Nikdy neodpovídejte na osobní útoky, urážky a hrubost, jsou znakem bezradnosti a absence argumentů. O tom byl přesvědčen nejen Shopenhauer, ale i Aristoteles a oba tvrdili: Nediskutujte s jedincem, který nemá dost rozumu, prosazuje absurdnosti, necení si pravdu a neposlouchá důvody. Oba diskutující si musí být rovni, co do vzdělání i ducha. Pokud někomu chybí to první, mnohým věcem nerozumí; pokud mu chybí to druhé, podlehne malichernosti, nepoctivosti a hrubosti. 

Autor: Martina Dvořáková