Jak si prodloužit život o pět let?

Jak si prodloužit život o pět let? Podle Světové zdravotnické organizace by se mohla průměrná délka života celosvětově zvýšit o téměř 5 let, kdyby lidé pořádně bojovali proti tomu, co jim ukrajuje ze života.

Jak si prodloužit život o pět let?

K hlavním rizikovým faktorům patří kardiovaskulárních onemocnění, která má často na svědomí kouření tabáku. Tedy oproti rizikovým faktorům civilizačních chorob. Češi navíc žijí ještě méně, než je průměr v EÚ.  Ačkoliv podle posledních výzkumů za dlouhověkost mohou zejména geny, nesprávný životní styl život zbytečně zkracuje. Má za následek vznik chronických onemocnění, v případě rakoviny jde až o 71procentní podíl, v případě kardiovaskulárních onemocnění 82 procentní a v případě cukrovky dokonce 91procentní podíl.

Teorii, jak zdravě žít, znají všichni, ve skutečnosti se jí ale řídí pouze někteří. Důvody jsou rychlé životní tempo, pracovní stres, nevytvoření návyků na zdravější stravu a pravidelný pohyb a zanedbávání preventivních prohlídek. Podle statistik zdravotní pojišťovny využívá možnosti bezplatných preventivních prohlídek pouze 35 procent pojištěnců. Přitom od roku 1972 úmrtnost na ischemické choroby srdeční a náhlé cévní mozkové příhody klesá. To jen potvrzuje, že prevencí je možné uvedená chronická onemocnění ovlivnit.

Správce České nadace srdce a hlavní odborník ministerstva zdravotnictví na kardiologii upozorňuje, že hlavními rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění jsou kouření tabáku, zvýšený krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi. Tyto faktory přímo souvisí s individuálním životním stylem, se stravovacími návyky, jakož i s úrovní fyzické aktivity. Dalšími jsou nadměrná hmotnost a obezita, cukrovka, nadměrná konzumace alkoholu a psychosociální stres. Lidé by měli znát tyto faktory a je třeba je motivovat, aby je postupně snižovali.

Nadváze, obezitě, vysokému tlaku a cukrovce lze předejít vynecháním živočišných tuků ze stravy, jednoduchých cukrů, omezením soli a zařazením většího množství vlákniny do stravy. Samozřejmě v kombinaci s fyzickou aktivitou. Člověk nemusí být vrcholovým sportovcem, stačí pravidelný pohyb v podobě rychlejší chůze, cyklistiky, plavání. Místo výtahu stačí používat schodiště, místo auta na kratší vzdálenosti vlastní nohy. Stačí půl hodina pohybu denně, aby se člověk zapotil. Najít čas na pohyb by si měl opravdu každý člověk - i ten, co ráno odchází do práce, tam prosedí osm a více hodin, vrátí se domů večer unavený a hladový. Bez pohybu není zdraví.

Jednoduché však není ani předcházení psychosociální stresu. V dnešní době se na lidi kladou vysoké požadavky, ti co jsou nezaměstnaní, jsou z toho frustrovaní. Ti, co mají práci, se o ní bojí nebo se v ní jdou přetrhnout. Zde pomůže hlavně pozitivní myšlení, nadhled, zdravé sebevědomí a cit pro míru. Stres vždy závisí na osobnosti člověka, jak se s ním vypořádá, jak ho potlačí, jak se mu vyhne nebo jak se mu přizpůsobí.

Změnit v dospělosti své zažité nezdravé návyky je velmi náročné, většina lidí po prvotním nadšení selhává. Proto je jednodušší vést ke zdravému životnímu stylu již malé děti, vštípit jim samozřejmost každodenního pohybu, velkého množství ovoce a zeleniny ve stravě a omezování cukrů a tuků.

Bohužel, situace se vyvíjí opačným směrem - obezity přibývá i u malých dětí. Prodloužit život Čechů o pět let se proto jeví jako utopie. Přesto je třeba se o to pokusit.

Autor: Martina Dvořáková