Jak si zlepšit koncentraci?

Jak si zlepšit koncentraci? Pokud není příčinou nesoustředěnosti mozková dysfunkce nebo vážné onemocnění, např. ateroskleróza mozkových cév, pomůže "trénink koncentrace“

Jak si zlepšit koncentraci?

Nesoustředěnost je opravdu obtěžující, vede k opakujícím se chybám, nervozitě a samozřejmě k podrážděnosti, která je ve zpětné vazbě pro nesoustředěnost jako doping. Existuje však několik jednoduchých "cviků", kterými lze schopnost koncentrace podstatně zlepšit. Nebude to však ze dne na den.

Problémy s koncentrací může způsobovat:

Psychické napětí (obavy, vnitřní konflikty, neřešené problémy ...), dlouhodobý stres nebo deprese.

Hormonální nestabilita.

Mozková dysfunkce.

Vážná onemocnění, např. ateroskleróza mozkových cév nebo chronická únava.

Různé druhy kovů v ústech, mezi kterými mohou vznikat galvanické proudy, což mimo jiné zhoršuje i schopnost soustředění.

 

Typické příznaky nesoustředěnosti:

Vnitřní neklid.

Myšlenky skákající sjednat věci na druhou.

Neustálé hledání různých předmětů.

Problém s vnímáním čteného textu, zapamatování a učením, tak nezájem o náročnější texty a složitou problematiku.

"Vypadávání" slov při mluvení a opakovaná ztráta kontextu.

Problémy se změnou zaběhnutých postupů.

Co pomáhá zlepšit koncentraci?

1. Všímejte si detailů.

Schopnost dělat více věcí najednou není vždy výhodou, vylučuje to totiž hlubší soustředění. Zaměřte se proto vždy pouze na jednu činnost a všímejte si detailů. Zahájit lze i při mytí rukou: nedovolte myšlenkám, aby se zatoulaly, kam chtějí, a všímejte si tvaru, barvy a vůně mýdla, proudu tekoucí vody, vodních kapek apod. Po umytí rukou věnujte pozornost výhradně měkkosti a barvě ručníku apod.

2. Sledujte svůj dech.

Pohodlně se usaďte a zaměřte pozornost na to, jak vzduch prochází nosními dírkami - při každém nádechu počítejte do čtyř a při výdechu zase zpět - cvik opakujte několik minut.

3. Pozorujte plamen svíčky.

Zapalte svíčku, zhasněte světlo a pár minut soustředěně sledujte plamen hořící svíčky. Pak zavřete oči a počkejte, dokud se objeví odraz plamene - snažte se ho udržet "před očima" co nejdéle. Když  plamen zmizí, cvik zopakujte.

4. Trénujte představivost.

Sedněte si, vyberte si očima jeden předmět (nejdříve větší a jednodušší) a několik minut ho soustředěně pozorujte. Pak zavřete oči a pozorovaný předmět si představte, a to se všemi, i těmi nejnepatrnějšími detaily.

5. Zaměřte se na detaily sluchem.

Nalaďte si rádio na mluvené slovo, hlasitost nastavte na obvyklou úroveň a pozorně poslouchejte. Po několika minutách hlasitost ztlumte a opět pozorně poslouchejte, tak abyste rozuměli každé slovo. Opakujte to až po nejspodnější hranici slyšitelnosti.

6. Testujte, co vás nejvíce ruší.

Vezměte si jakýkoliv text, vyberte si jedno písmeno a snažte se co nejrychleji spočítat, kolikrát se v textu nachází. Zopakujte to ještě jednou a při třetím počítaní někoho požádejte, aby vás začal různým způsobem rušit: pohybem po místnosti, vyprávěním, hlukem, který vydávají různé předměty, otvíráním okna apod. Snažte se však toto rušení ignorovat a počítejte. Nakonec popřemýšlejte, co vás rušilo nejvíc.

7. Vyzkoušejte jógu nebo psychowalkman.

 Pokud berete trénink koncentrace opravdu vážně, měli byste do programu zahrnout i jógu, která učí ovládat nejen tělo, ale i emoce a mysl, čímž vydatně napomáhá koncentraci. Pokud vás jóga neláká, vyzkoušejte psychowalkman, který audiovizuální stimulací mozku pomáhá údajně zlepšit i koncentraci. 

Autor: Martina Dvořáková