Jak vnímají děti ztrátu zaměstnání rodičů?

Děti nezaměstnaných rodičů mohou prožívat muka. Ztráta práce těžce dopadá na psychiku - vědí to i tisíce dětí rodičů bez práce. Dítě vyrůstající v rodině, která trpí nedostatkem, má pocit, že tak to má být a že ono to nedokáže změnit.

Jak vnímají děti ztrátu zaměstnání rodičů?


Děti žijící v domácnostech, kde alespoň jeden z rodičů je nezaměstnaný, čelí řadě emocí - od stresu a depresí až po chabé výkony ve škole a problémy s chováním.
Navíc, čím níže padá životní úroveň rodiny, tím více se tento stav podepisuje na zdraví dítěte. Jeho chování se  mění zhruba po půl roce nezaměstnanosti rodiče, když rodina začíná výrazně pociťovat úbytek peněz.


Pro děti z rodin střední vrstvy to bývá první trpká příchuť života. Pro ty, kteří pocházejí z už znevýhodněných rodin, další ztráta příjmu znamená ještě větší stres. Když doma začínají chybět oblíbené potraviny, oblečení a školní pomůcky. Na psychiku dětí působí i stres rodičů. Nervozita, podrážděnost, nevrlost, hněv nezaměstnaného rodiče se přenáší na dítě.


Dospívající a mládež bývají postiženi nejvíce, silněji vnímají to, co se děje kolem nich, sociální důsledky nezaměstnanosti pociťují s větší naléhavostí. Rodina má méně peněz na mimoškolní aktivity dítěte, rodinný život se obrací naruby.


Vážnou hrozbou se stává "dědičnost" chudoby. Dítě, vyrůstající v rodině, která trpí nedostatkem, má pocit, že tak to má být a že ono to nedokáže změnit. Zvykne si na život v chudobě a nevidí z něj východisko. Následně se samo stává chudým rodičem a kruh se uzavírá.


Psychologové nabízejí dotčeným rodičům tyto tipy:


• Promluvte si s dítětem o realitě v rodině, ale vyhněte se panice. Podejte dítěti informace s nadějí a klidem, jak jen nejlépe umíte.
• Poslechněte si vaše děti.
• Dávejte pozor na příznaky úzkosti, starosti a obavy, zejména u přecitlivělých dětí.
• Pokud se vám zdá, že dítě má problém, poraďte se s jeho učitelem, případně vyhledejte psychologickou pomoc.
• Snažte se udržet manželství v dobré kondici, svárlivost mezi rodiči dítěti na pohodě nepřidávají.
• Pokud vy nebo váš partner podléháte nadměrné úzkosti nebo upadáte do deprese, vyhledejte odbornou pomoc. Jinak přenesete své problémy na ramena dítěte.
• Zapojte dítě do plánování rodinného rozpočtu. Vysvětlete mu, co kolik stojí, co si můžete dovolit a co už ne.
• Pokud touží po nějaké věci, kterou si nemůžete dovolit, dejte mu na výběr. Pokud chce vysněnou věc, musí se něčeho vzdát, případně si peníze vydělat sám.
• Nahraďte materiální nedostatek větší pozorností z vaší strany. Zajímejte se o svět svých dětí, prožívejte s nimi volný čas. Vaše vztahy se tím upevní a dítě ochotněji příjmu fakt, že rodiče mu nemohou dopřát materiální komfort. Zato se před vrstevníky bude moci pochlubit společnými zážitky s rodiči. Hmotný nedostatek je třeba vyvážit citovým a duševním naplněním. Takové dítě bude snadněji snášet svou nelehkou situaci.

Autor: Lenka Kostková