Šikanování dětí s nadváhou

Děti s nadváhou a obezitou jsou stále častým terčem šikany. Ačkoliv počet dětí s nadváhou a obezitou neustále stoupá, tyto děti jsou na základních školách stále častým terčem šikany ze strany ostatních spolužáků a to i v případě, že jde o inteligentní nebo oblíbené děti.

Šikanování dětí s nadváhou

Čtvrtina dětí s nadváhou nebo obezitou se přiznala, že ve škole trpí šikanou. Vyplývá to z nejnovější studie amerických vědců, jejíž výsledky publikoval časopis Pediatrics. Odborníci sledovali celkově 821 dětí ve věku osm až jedenáct let, z kterých 15 procent mělo nadváhu a 17 procent obezitu. Tyto děti navštěvovaly různé typy základních škol v deseti různých amerických městech.

 

Čtvrtina dětí s nadváhou nebo obezitou se přiznala, že ve škole trpí šikanou, avšak jejich rodiče tvrdili, že až 45procent z nich spolužáci ve třídě šikanují. Celkově hrozilo dětem s nadváhou nebo obezitou až o 63 procent vyšší riziko šikany než dětem bez nadváhy a to bez ohledu na pohlaví, rasu, sociální postavení nebo školní prospěch.


Odborníci také u dětí s nadváhou a obezitou, které byly terčem šikany, zaznamenali zvýšenou míru depresí, pocitů úzkosti a osamělosti.
 

Autor: Martina Dvořáková