Víte, jak jednoduše a účinně trénovat mozek?

Jak účinně trénovat mozek? Udělejte následující úkoly přesně v tomto pořadí:

Víte, jak jednoduše a účinně trénovat mozek?

Představte si místo, kde byste chtěli být. Možná byste rádi surfovali na obrovské vlně nebo jezdili na skateboardu na U rampě? Nebo se vyhřívali na slunci na písčité pláži? Nebo ve svém pokoji, kde si dopřejete dopoledne chvilku spánku? Představte si toto místo ve své mysli a udržte si tuto představu minutu nebo dvě.

Zaposlouchejte se do zvuků ve svém okolí. Skutečně poslouchejte. Co slyšíte? Někoho mlaskání, někoho, kdo přežvykuje žvýkačku? Tlumený smích na chodbě? Tiché hučení hudby v pozadí? Zkuste zjistit, kolik zvuků rozlišíte. 

Potichu postupně poklepávejte prsty jedním za druhým. Potom otočte pořadí poklepávání. Dále poklepávejte dvakrát jedním prstem za druhým a naopak.

Potom třikrát odpočítávejte od sedmi od sta směrem dolů.

Vzpomeňte si na nějakou příhodu ze svého života. Například, když jste jako prvňáček nastupovali na základní školu. Představte si to místo a snažte se vybavit si všechno kolem: kdo tam byl ,co jste měli na sobě oblečené, jaké jste měli pocity, zkuste si vzpomenout na detaily - vůně nových školních pomůcek, tváře ostatních dětí, vizualizace prostoru, vzpomeňte si na zvuky apod.

Nyní se štípněte. Vyberte si citlivé místo na vnitřní straně ruky a kůži stiskněte dostatečně silně, abyste cítili bolest.


Blahopřejeme, při plnění těchto šesti úkolů jste právě aktivovali velkou část svého mozku.


I něco takto "jednoduchého", jak poklepávání prsty postupně za sebou, vyžaduje fenomenální rozsah koordinace mezi miliony nervových buněk včelím mozku, které fungují společně v dokonalém načasování, aby vytvořily signály vedoucí pohyb prstů. Kdybyste leželi uvnitř zařízení PET, nebo MRI - moderní neurovědy je používá k zobrazení aktivních částí mozku během činnosti - snímky by ukázaly "rozsvícení" určitých oblastí mozku při provádění každé z úloh. Postupné poklepávání prstů by aktivovalo skupinu neuronů v nejméně čtyřech rozdílných oblastech mozku: prefrontální kůra, kde vzniká vědomé rozhodnutí vykonat určitou úlohu, premotorická kůra, kde se formují pokyny k vyplnění úlohy, motorická kůra, což je svým způsobem spojovací stanice, která odesílá tyto pokyny k rukám a svalům rukou, které pohybují prsty, mozeček, který dohlíží nad celým procesem a upravuje tuto činnost podle potřeby v ohlase na vnější informace, například, kde se vaše ruka nachází ve vztahu ke stolu. K všem těmto činnostem dochází během zlomku sekundy. Z hlediska práce mozku tu nejde vůbec o "lehkou" roli.


Co se děje s mozkem při plnění těchto úkolů?

Úkol č. 1: Vizuální představivost -  aktivuje se zraková kůra v zadní části mozku a dráhy vedoucí k ní z oka uvnitř zrakového nervu.
Úkol č. 2 a 3: Rozlišení jednotlivých zvuků ve vašem okolí aktivuje sluchovou kůru a přidružené oblasti.
Úkol č. 4: Odečítání po sedm je komplexní kognitivní úkol, což vyžaduje součinnost mozkových center pro vyšší myšlení v prefrontální kůře.
Úkol č. 5: Vybavení si vzpomínky z minulosti pravděpodobně zaktivuje hippocampus, což je struktura uvnitř mozku, která se podílí na tvorbě a uchovávání paměti, a dále oblasti mozku, které odpovídají tomuto typu paměti. Například vzpomínka na první samostatnou jízdu na kole, což je motorický úkol, zaktivuje motorickou oblast mozku, vybavení si vůně babiččiných koláčů zaktivuje čichové centrum apod..
Úkol č. 6: V poslední roli, když jste se měli štípnout, vysílají receptory bolesti v kožních nervech signály zpět do mozku, aby ho upozornily na místo a intenzitu bolesti a spustily opravnou reakci, pokud je nutná (přestaň mě štípat!). Pokud je bolest intenzivní, mozek může uvolňovat endorfiny, to jsou přirozené hormony, které blokují přenos bolestivých signálů. Silná analgetika tlumící bolest, jako například morfium, napodobují tyto přirozené endorfiny.

 

Autor: Lenka Kostková