Víte, proč se pití černé kávy doporučuje i diabetikům?

Pití kávy diabetiky se věnovalo několik odborných studií. Z deseti publikovaných studií z Nizozemska, Finska, ze Švédska a z USA, které sledovaly mezi více než 200 tisíci účastníky závislost na pití tohoto černého nápoje a výskyt diabetu během 6 až 20 let, až sedm potvrdilo vztah mezi pitím kávy a výskytem cukrovky, tedy čím více bylo „kávičkářů“, tím měli nižší pravděpodobnost výskytu cukrovky.

Víte, proč se pití černé kávy doporučuje i diabetikům?

Ve většině těchto studií se dělaly i korekce vzhledem k věku, pohlaví, hmotnosti, kouření a fyzické aktivitě. Z publikovaných článků vyplývá, že příznivý vliv se zvyšuje s počtem vypitých káv do 4 až 6, pak se opět snižuje.Odpověď na otázku, proč je to tak, není zatím známa. Podání samotného kofeinu neovlivňuje glykémii tak, jako podání kávy. Káva je bohatým zdrojem nejen kofeinu, ale i minerálů, fytochemikálií včetně chlorogenové kyseliny. Chlorogenová kyselina se úspěšně uplatnila na snížení hladiny cukru v pokusech na malých zvířatech i ve zvýšení citlivosti na inzulín. U člověka navíc snižuje vstřebávání glukózy ze střeva. To může být vysvětlením, proč káva ovlivňuje spíše pozátěžovou glykémii po jídle než glykémii na lačno. Zajímavé je, že stejný účinek byl zaznamenán při běžné kávě s obsahem kofeinu, ale i při bezkofeinové kávě. Při jejím pití došlo navíc i k příznivému zvýšení GLP-1-dalšího mechanismu v udržení vyhovující hladiny glykémií. Předpokládá se, že kyselina chlorogenová je schopna v játrech ovlivňovat metabolismus glukózy prostřednictvím enzymu glukózo-6-fosfatázy.

Káva je také dobrým zdrojem hořčíku a jeho pozitivní vliv na metabolismus cukrů je dobře znám. Navíc má i silné antioxidační vlastnosti, které mohou ochraňovat buňky slinivky, tedy ty, v nichž se tvoří inzulín, před oxidačním stresem. Jednou z hypotéz i je, že káva podporuje inzulínovou senzitivitu v tkáních a tak zabraňuje vzniku nebo rozvoji cukrovky. Paradoxně však bezprostředně po konzumaci kofeinu dochází přechodně ke snížení inzulínové senzitivity a zhoršení metabolismu glukózy. Proto je důležité, že při vyšetření hladiny glykémie v krvi nalačno musí být pacient skutečně nalačno, nebo vypít před vyšetřením pouze čistou vodu.

Důležitý je i způsob přípravy kávy. Nejnevhodnějším je příprava vařením. Tehdy se z kávy uvolňují kapičky tuku, které se projevují zvýšením hladiny cholesterolu. Přechod od zalévané kávy k filtrované snižuje koncentraci cholesterolu. Nejvhodnější je káva připravena krátkým kontaktem s horkou vodou, která se nemá vařit a nemá mít více než 90 - 95 ° C.

Presso nebo filtrovaná káva tyto látky neobsahuje. Způsob přípravy kávy je důležitý i pro ovlivnění cukrovky. Zajímavé je sledování z Finska, ze země s jednou z největších konzumaci káv na světě. Prvotní studie, která byla provedena, když se ve Finsku pila zejména zalévaná káva, neukázala rozdíl ve výskytu cukrovky mezi kávičkáři a nekávičkáři. Druhá studie, realizovaná později, když se ve Finsku zaznamenal přechod na filtrovanou kávu, ukázala rozdíl. A jak dopadlo srovnání běžné kávy s bezkofeinovou? Výsledky jsou rozdílné. Některé publikované dílo poukazuje na stejně příznivý vliv i bezkofeinové kávy. Při potvrzení by to znamenalo, že hlavní příčina příznivého výskytu cukrovky by měla být mimo kofein.

Podle současných zjištění káva může přispívat ke zlepšení metabolických dějů v organizmu. Je důležité si zvolit správný druh kávy, zejména kvalitnější druhy a takovou přípravu, když se káva dostává do styku s horkou vodou co nejkratší dobu. Ukazuje se, že nejsou rozdíly v kofeinové a bezkofeinové kávě. Přidáním kakaa, skořice nebo kardamomu se káva stává nejen chuťově zajímavou, ale je obohacena i o další antioxidanty.

Káva v žádném případě nemůže ani nenahrazuje léčbu dietou, ordinované léky nebo inzulín. Na druhé straně je důležité vědět, že pití kávy není pro diabetiky nebezpečné a může mít i příznivé zdravotní účinky.