Víte, že i muži se mohou ocitnout v přechodu?


Nejen ženy se ocitají v období  přechodu, když jim stále klesající tvorba pohlavních hormonů může způsobovat různé potíže. I chlapi mají své mužské klimakterium, kterému se odborně říká andropauza a souvisí s nedostatkem mužského pohlavního hormonu testosteronu. Dobrá zpráva je, že na rozdíl od žen tento stav nezažívají všichni!

Víte, že i muži se mohou ocitnout v přechodu?

Testosteron je nejdůležitější mužský pohlavní hormon, který se tvoří ve varlatech a z nich se dostává do krevního oběhu, aby byl takto dostupný pro další orgány. Vliv na sexualitu totiž není jeho jediná funkce. Díky testosteronu se v pubertě  z chlapců  stávají chlapi. Testosteron je například odpovědný za hloubku mužského hlasu, za ochlupení, pevné kosti, silné svaly, ale i za orientaci, koordinaci, schopnost soustředit se a za celkovou tělesnou stavbu muže.

Muži prožívají kolem padesátky podobné období jako ženy, které souvisí s poklesem hladiny pohlavních hormonů. Zatímco období přechodu u žen znamená vyhasínání funkce vaječníků produkujících ženský pohlavní hormon a dochází k němu u všech žen, v případě mužů je pokles mužských pohlavních hormonů méně náhlý a jednotlivé příznaky možného nedostatku testosteronu přibývají pozvolna. Patří sem zejména pokles sexuální touhy, slabá nebo chybějící erekce a minimálně další tři
v podobě nedostatku energie, ztráty  radosti ze života, snížení pracovních výkonů, zvýšené únavnosti a spavosti či snížení tělesné výšky.
Příznaky nemusí znamenat andropauzu. Samozřejmě, pokles hladiny testosteronu je v souvislosti se stárnutím přirozený, ale pokud jeho hladina v krvi klesne pod jisté "normální" hodnoty, přináší muži problémy nejen v oblasti sexuality, ale souvisí i s vyšším rizikem úmrtí na nějaké srdečně-cévní onemocnění, dokonce i následkem rakoviny.

Syndrom nedostatku testosteronu se diagnostikuje pomocí standardních metod, jako je vyplňování dotazníku a rozhovor s lékařem (anamnéza). Odborník pacientovi kontroluje genitál a varlata, nahmatá mu prostatu, podívá  se na prsa (jedním z příznaků může být i zvětšení prsů u mužů). Možné jsou různé další vyšetření podle potřeby (např. efektivnost vyprazdňování močového měchýře), důležité jsou však především laboratorní výsledky. Krev se pacientovi odebírá vždy dopoledne. Muž totiž může mít příznaky, které poukazují na andropauzu, ale pokud nezjistíme nízkou hladinu testosteronu, musíme hledat dál. Může jít i poruchu štítné žlázy anebo depresi, chudokrevnost, nežádoucí účinky nějaké jiné léčby a podobně.

Léčba testosteronem
Tak jako ženy mají svou hormonální substituční léčbu, v případě mužů s potvrzenou diagnózou andropauzy je možná substituční léčba testosteronem. Je možná v tabletkách, ve formě gelu, který se vtírá do kůže, a také jsou k dispozici dva druhy injekčního testosteronu. Léčba má pozitiva v podobě zvýšeného sexuálního zájmu, zlepšení erekce, zvýšení svalové hmoty, hustoty kostí, paměti, nálady, celkového psychického stavu. Samozřejmě, existují i ​​rizika a kontraindikace - nesmí se nasadit, pokud má muž například zhoubný nádor prostaty, prsní žlázy, závažnou srdeční nedostatečnost, syndrom spánkové apnoe (přestávky v dýchání během chrápání) a důsledně se musí zhodnotit i příznaky nezhoubného zvětšení prostaty, přičemž tento problém mají mnozí muži po padesátce.

Výskyt andropauzy stoupá s věkem a diagnostika je poměrně jednoduchá. V současné době dostupné testosteronové preparáty jsou bezpečné a účinné, pacienta však musíme seznámit i úskalím léčby a měl by aktivně spolupracovat při výběru vhodného přípravku. Muži obvykle nevědí, na koho se mohou s podobnými mužskými problémy obrátit. Existuje několik možností: obdobou ženského gynekologa je androlog, který se zabývá diagnostikou a léčbou mužských sexuálních problémů či problémy mužské neplodnosti. Jelikož andrologických pracovišť  je ještě stále poměrně málo, nejdostupnějším medicínským oborem zůstává urologie. Důležité je vědět, že za krizí středního věku se může ukrývat i nedostatek mužského hormonu. I ženy jistě potěší, že řešení existuje.

Mohu mít nedostatek testosteronu?
Pokud odpovíte "ano" na první dvě otázky a minimálně na tři z dalších  můžete mít nízkou hladinu testosteronu. Poraďte se se svým lékařem.
 1. Máte snížený zájem o sex?
 2. Míváte slabší erekce?
 3. Pociťujete ztrátu síly a vytrvalosti?
 4. Snížila se vaše tělesná výška?
 5. Ztrácíte radost ze života?
 6. Býváte smutný nebo mrzutý?
 7. Máte nedostatek energie?
 8. Zhoršily se vaše sportovní výkony?
 9. Usínáte po večeři?
10. Zhoršuje se váš pracovní výkon? 
 

Autor: Martina Dvořáková