Víte, že kreativní lidé více podvádějí?

Kreativní lidé více podvádějí.Kreativní lidé jsou podle nové studie náchylnější k nekalým praktikám při získávání peněz.Větší kreativita pomáhá lidem řešit složité problémy v mnoha oblastech, ale také je může vést k neetickému jednání.

Víte, že kreativní lidé více podvádějí?

Podle vědců je důvodem skutečnost, že tvůrčí typy si lépe odůvodní činy, kterými se prohřešují vůči etice. Nejnovější poznatky naznačují, že lidé, kteří jsou kreativní, jsou zároveň při řešení etických problémů nejrizikovější.

Ve studii vědci měřili inteligenci a kreativitu 97vysokoškolských studentů na jihovýchodě USA. Studenti absolvovali několik psychologických testů a následně pět experimentů, které měly objasnit, zda kreativní lidé více podvádějí v situacích, když mohou ospravedlnit své nečestné chování. V jednom z experimentů měli uvést, na které ze dvou stran šikmé čáry je více teček, což bylo v polovině případů nemožné zjistit pouhým okem. Přitom byli seznámeni s tím, že pokud se rozhodnou pro pravou stranu, dostanou 10x lépe zaplaceno než za levou. Ti, kterým se nejlépe dařilo v psychologických testech a v testech kreativity, se daly snáze zlákat výhodnější odpovědí. Toto řízení bylo pro ně charakteristické i při dalších experimentech, při kterých byla jedna odpověď lépe finančně ohodnocena.

Větší kreativita pomáhá lidem řešit složité problémy mnoha oblastech, ale také je může vést k neetickému řízení. Vědci sice objevili spojitost mezi kreativitou a nečestností, ne však mezi inteligencí a nečestnosti. Jejich experimenty například dokázaly, že inteligentní a současně méně tvořiví lidé neinklinují k nečestnosti o nic více než ti méně inteligentní a zároveň méně kreativní. To, že si někdo umí originálním způsobem omluvit neetické činy díky své tvořivosti, je podle vědců jistou hrozbou. Může to totiž vést lidi k přesvědčení, že mají právo podvádět.

Vědci plánují ve výzkumu pokračovat, myslí si totiž, že je třeba zjistit, zda kreativita vede lidi k uspokojování sobeckých potřeb.

 

Autor: Martina Dvořáková