Zdraví nás a našeho okolí

Zdraví je pro každého člověka to nejcennější, co může mít. Je to stav pohody a vnitřní rovnováhy, který od nás ale také něco vyžaduje. A sice zvládání povinností a zároveň i umění vhodné regenerace. Pozitivní myšlení a příjímání svého těla znamená i pozitivní vztah k okolí. Jsme-li se sebou spokojení, bere nás tak i naše okolí.

Zdraví nás a našeho okolí

Stává se však, že naše tělo vypovídá poslušnost přesto, že se mu věnujeme
Necítíme se v něm dobře, jakoby nám "nesedělo".Navzdory snaze odpočívat, relaxovat, absolvovaným hodinám jógy či zumby, necítíme se být fit.Objektivně nás nic nebolí, jen ten pocit spokojenosti se sebou samým absentuje. Ani dokonalé tělo není zárukou zdravého radostného pocitu ze života. Fyzické a psychické je propojené a tělo ani naše pocity nelžou. Zkuste se otestovat podle starých orientální kritérií zdraví. (Dejte si deset bodů za každou ze tří prvních fyzických kritérií, dvacet bodů za čtvrtou a pátou podmínku a třicet bodů za pátou. Pokud ohodnotíte čtyřiceti ze sta možných bodů v této autodiagnostice, máte relativně dobré zdraví).

Japonský filozof, autor makrobiotické stravy George Ohsawa definuje zdraví jako šest základních podmínek. Jsme zdraví, pokud:
- Necítíme se být unavení. Únava je následek onemocnění. Zdravý člověk se necítí být unavený při zvládání každodenních problémů. Nerezignuje. Je připraven, ochoten a schopen překonat obtíže, jednu po druhé. Vítá velké problémy a zdánlivě bezvýchodné situace. Přistupuje k nim jako k dobrodružství, výzvě. Čím větší problém, tím větší uspokojení při jeho překonávání, tím větší odměna.
- Máme dobrý apetit. Chuť k jídlu je znakem zdraví. Dokážete si vychutnávat i ty nejjednodušší jídla?Uspokojí vaši chuť i jednoduchý tmavý chléb a rýže, nemáte potřebu sahat po těžkých, sladkých a tučných jídlech? Máte zdravý a silný žaludek. Chuť na potraviny, které vašemu tělu dodají potřebné látky, aby mohlo dobře fungovat. Sexuální apetit a jeho radostné uspokojování jsou stejnou podmínkou zdraví. Muži nebo ženy, kteří nemají chuť na sex, nebo nemají radost z jeho uspokojování, jsou odcizeni od nekonečného řádu vesmíru, porušují zákony přírody a chybí jim jedna ze základních ingrediencí zdraví.
- Dobrý spánek. Dokážete rychle usnout hlubokým spánkem v průběhu tří nebo čtyř minut, za jakýchkoliv podmínek na jakémkoli místě? Člověk dokáže spát tvrdě bez mluvení ze spánku a bez snů. Pokud se dokážete probudit v jakýkoliv čas, který jste si přáli (je zafixován v mysli ještě před usnutím), pak je váš spánek správný a zdravý. Pokud někdo nedokáže spát tímto způsobem, může to být projevem zhoršeného zdraví.
- Dobrá paměť. Paměť je kompasem pro náš život - nejvíce důležitým faktorem naší osobnosti. Naše schopnost zapamatovat si by se měla s věkem rozvíjet. Bez silné a bezvadné paměti by byla mysl a tělo jen o trochu víc než stroj. Bez dobré paměti nemůžeme mít dobrý úsudek a bez dobrého úsudku může být celá naše mentální a fyzická snaha promarněna. Do té míry jak si pamatujeme co vidíme a slyšíme, se odráží naše zdraví. Jakákoliv porucha paměti je známkou zhoršeného zdraví.
- Smysl pro humor. Zachováte si odstup a nadhled i v krizových situacích? Umíte se zasmát sám na sobě? Zdravý člověk nedává prostor rozčilování (hněvu, zlobě). Je optimistický a čilý i v těch nejtěžších podmínkách. Jeho hlas, chování, vztahy k ostatním odrážejí vnitřní pohodu. Dokonce i v jeho kritice je vyjádřen smysl pro humor. Zdravý člověk má obdiv ke všem věcem života - k zrnku písku, ke kapce vody a ke všem lidem.
- Přesnost v myšlení a řízení. Člověk, který se těší dobrému zdraví je schopen pohotově a instinktivně dělat správná rozhodnutí, jednat pohotově a přesně. Ti, kteří jsou pohotoví, rychlí a přesní jsou vždy připraveni čelit jakékoliv výzvě, krizové situaci, jakémukoliv neštěstí. Užívají si dobrého zdraví. Díky této schopnosti rozšiřují okolo sebe pohodu, krásu a soulad.

Autor: Lenka Kostková