Zdraví škodlivé repelenty

Běžný repelent proti hmyzu zasahuje nervovou soustavu. Jeden ze světově nejznámějších repelentů proti hmyzu působí na nervový systém stejně, jako některé insekticidy a nervové plyny, tvrdí vědecká studie.

Zdraví škodlivé repelenty

Použití malého množství chemické složky, zvané DEET (N, N-diethyl-meta-toluamid), je s největší pravděpodobností bezpečné, tvrdí výzkumníci. Pokusy na hmyzu, podobně jako na enzymech extrahovaných z lidských neuronů, však poprvé ukázaly, že látka by mohla zasahovat přímo do fungování nervového systému. Vědci ale zdůraznili, že pro odhad potenciální toxicity pro lidi, zejména když se zkombinují s jinými chemickými složkami, jsou nutné další studie. Jejich zjištění mohou rovněž pomoci objasnit i takzvaný Syndrom války v Perském zálivu, kterým trpěly desítky tisíc amerických válečných veteránů, kteří sloužili ve válce proti Iráku v Perském zálivu v  letech 1990 -1991.

Látku DEET vyvinuli vědci z amerického ministerstva zemědělství krátce po druhé světové válce a byla dostupná jako repelent proti hmyzu více než pět desetiletí. Prodával se ve formě tělových mlék, krémů a sprejů v koncentracích od pěti do sto procent a používal se i jako hlavní prostředek na ochranu před malárií, horečkou dengue a jinými chorobami, které přenášely komáři.
Asi 200 miliónů lidí každoročně používá produkty založené na látce DEET, tvrdí studie publikovaná v britském časopise. Vědci stále přesně nevědí, jakým způsobem složení látky odrazuje krev sající hmyz. Někteří tvrdí, že blokuje smyslové neurony, které by mohly být podrážděné potenciálním "obědem", zatímco jiní se domnívají, že hmyz prostě nesnese zápach tohoto přípravku. Pozoruhodné však je, že o účincích na lidi se toho ještě hodně neví. Používá se už mnoho let, ale až poslední studie poukazují na možnou jedovatost.
Látka DEET zamezuje běžnému třepení acetylcholinu (ACh), což je nejobvyklejší neurotransmiter v centrálním nervovém systému. Blokuje enzym, který za normálních okolností odbourává ACh nebo acetylcholinu-nyní (AChE). Výsledkem je toxické vytvoření acetylcholinu, který nakonec zamezuje přenášení signálů po neuronové synapse, zjistila studie. DEET je naštěstí "reverzibilní", což znamená, že jeho účinky jsou pouze krátkodobé. Je však třeba provést další studie, které by určily, jaká koncentrace látky se už pro lidi stává nebezpečná, a to zejména pro malé děti a těhotné ženy.