Jak se projevují febrilní křeče?

Stalo se vám už, že vaše děťátko dostalo z horečky křeče, začalo sebou škubat a vy jste z toho zůstali úplně mimo? Co to vlastně tím malým tělíčkem v takové chvíli zmítá a jak mu můžeme pomoci?

Jak se projevují febrilní křeče?

Co to jsou febrilní křeče?

Jako febrilní křeče, nazývané jako křeče z horečky, se označují křeče (záchvaty), vyskytující se při teplotě nad 38°C u dětí od 6 měsíců do 5 let, přičemž maximální výskyt je pozorován v období od 14-18 měsíců. Postihují přibližně 3-4% dětské populace, přičemž častěji chlapce než dívky.

 

Proč vznikají?

Mechanismus, jak křeče vznikají, není ještě zcela objasněn. Provázejí často bakteriální i virovou infekci a objevují se hlavně při prudkém zvýšení teploty, byť nezřídka korelují i s jejím poklesem. Předpokládá se, že právě prudká změna tělesné teploty způsobuje dráždění mozku, který je u malých dětí méně stabilní. Ten vydává abnormální povely periferii, což se dále projevuje v podobě svalových křečí.

V některých rodinách pozorujeme zvýšený výskyt febrilních křečí, což poukazuje na genetickou predispozici. Děti rodičů s febrilními křečemi jsou ve větší míře ohroženy jejich vznikem než ostatní děti.

 

Jak to vypadá, když dítě dostane febrilní křeče?

Klinický obraz je poměrně typický, jde o celkové křeče, trvající několik sekund až 10-15 minut. Vznikají obvykle první den horečnatých onemocnění a velmi často jsou prvním příznakem nemoci. Jelikož je vyprovokuje nejčastěji prudký vzestup teploty, nastanou nečekaně a mohou dítě probudit i ze spánku. Dítě najednou ztuhne, svaly se prudce stáhnou a následně uvolní, situace se několikrát opakuje, takže dítě působí dojmem, jakoby se třáslo nebo škubalo.

 

Léčba

Léčba febrilních křečí patří vždy do rukou lékaře, tedy je nutné přivolat rychlou lékařskou pomoc. Než však lékař dorazí, první kroky mohou podniknout i samotní rodiče:

-zajistit, aby dítě nespadlo a neuhodilo se, nejlepší je položit ho na zem na bok do stabilizované polohy,

-dítě ochlazovat, svléknout ho, teplou místnost větrat,

 

Pozor! Dětem do 12 let nikdy nepodáváme antipyretika (léky proti horečce) s obsahem kyseliny salicylové (klasický acylpyrin, atd.) pro vysoké riziko komplikací, ale volíme preparáty na bázi paracetamolu. Toto platí pro všechny horečnatá onemocnění!

 

Budoucnost děťátka

Co se týče prognózy, četnost opakování febrilních křečí je úměrná včasnosti prvního záchvatu, před 1. rokem až 50%, po 2,5 roce 20% pravděpodobnost recidivy. Děti s atypickým průběhem (delší trvání, ložiskové příznaky, apod.). Je třeba komplexnější vyšetření a vyloučit jinou příčinu křečí. Mělo by následovat neurologické vyšetření a dítě by mělo být sledováno.

Autor: Lenka Kostková