Jaké existují typy virové hepatitidy?

Virová hepatitida je souhrnné označení pro šest virových chorob - hepatitida A, B, C, D, E a G. Jejich společným znakem je poškození jater zánětem a podobný klinický obraz. Jsou vyvolávány primárně hepatotropními (játra poškozujícími) viry. Mezi jednotlivými typy neexistuje zkřížená imunita, což znamená, že překonání jednoho typu hepatitidy nevyvolává obranyschopnost proti ostatním typům.

Jaké existují typy virové hepatitidy?

 

Než se objeví příznaky hepatitidy u infikovaného člověka, uplyne určitý čas, čemuž říkáme inkubační doba. Je to různě dlouhé období, během kterého se virus množí v organismu a napadá jaterní buňky. Infekce vyvolané různými typy virů hepatitidy mají v zásadě stejný klinický obraz. Výrazněji se liší právě délkou inkubační doby. Při hepatitidě A a E je v rozmezí od 15 - 60 dnů, při hepatitidě B a D trvá od 50 - 180 dnů a při hepatitidě C je v rozsahu 40 - 90 dnů. Při virové hepatitidě G se předpokládá inkubační doba stejná jako u hepatitidě B.

 

Virová hepatitida A (VHA) 

Pramenem nákazy je nemocný člověk, který vylučuje virus stolicí 1 - 2 týdny před začátkem onemocnění a 1 - 4 týdny po něm. Patří mezi tzv. nemoci špinavých rukou. Přenos se uskutečňuje fekálně - orální cestou, tedy neumytýma rukama přes ústa do trávicího traktu po požití kontaminované vody nebo potravin, nebo kontaktem s nakaženou osobou. Onemocnění se vyskytuje sporadicky nebo epidemicky. Největší nemocnost se zaznamenává u dětí a mládeže s maximem v podzimních měsících.

 

Virová hepatitida B (VHB) 

Pramenem nákazy je nemocný s akutní nebo chronickou infekcí. Přenáší se podáním kontaminované krve nebo jejích derivátů, kontaminovanými jehlami a stříkačkami. Možný je i přenos slinami, pohlavním stykem, z matky na dítě během těhotenství nebo při porodu. Vyskytuje se sporadicky a je rozšířena na celém světě.

 

Virová hepatitida C (VHC)

Její původce, virus hepatitidy C, v současnosti nejčastěji vyvolává potransfúzní hepatitidu. Podobně jako hepatitida B se vyskytuje velmi často u intravenózních narkomanů a homosexuálů, ale i u těch heterosexuálů, kteří střídají své partnery a s oblibou používají netradiční sexuální praktiky, při nichž mohou přijít do styku s krví partnera. Jednou z možností přenosu obou typů hepatitid je i piercing. Hepatitida C je několikanásobně nakažlivější než AIDS a minimálně tak nebezpečná, pokud ne více. Přenáší se nejčastěji krví, vzácně při klasickém pohlavním styku. Nevylučuje se ani přenos z matky na plod během těhotenství.

 

Virová hepatitida D (VHD) 

Vzniká výlučně u osob, u kterých došlo k současné infekci viry hepatitidy B a D, nebo superinfekce virem hepatitidy D v průběhu jednotlivých forem hepatitidy B.

 

Virová hepatitida E (VHE) 

Přenáší se fekálním způsobem, může však být do ČR importována.

 

Virová hepatitida G (VHG) 

Přenáší se krví. V ČR nebyla dosud zaznamenána.