Zdravotní rizika po povodních

Po povodni pozor leptospirózy a další nemoci. Povodňová pohroma nenese s sebou jen velké materiální škody ale i vážná zdravotní rizika. Jedním z nich je například leptospiróza. Po záplavách její výskyt vždy vzroste. Mytí rukou je klíčové hygienické pravidlo při ochraně zdraví po povodni.

Zdravotní rizika po povodních

Po opadnutí velké vody se totiž lidé brodí v bahně, zatopených sklepích a tím zvyšují riziko nákazy. Voda je kontaminovaná močí nemocných hlodavců, prostřednictvím ní se leptospirózové bakterie dostávají na člověka a domácí zvířata. Nemoc se projevuje zhruba 2 až 21 dní po infekci prudkými horečkami 39 - 40 ° C, třesavkou a zimnicí, bolestmi svalů (hlavně šíje a lýtek), zánětem očních spojivek, bolestmi hlavy. Postižená bývají i játra a ledviny, projevuje se i žloutenkou a zvýšenou krvácivostí. Nejtěžší formy končí selháním více orgánů a smrtí. Z epidemiologických opatření je proto velmi důležitá deratizace, dekontaminace pitné vody a přísná osobní hygiena.

Jak si chránit zdraví po povodni
• Na pití a vaření zásadně používat jen vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je spolehlivě ověřena. Vodu z vlastní studny, která byla přímo zaplavena, není přípustné používat ani na pití ani na vaření, dokud se neprovede její sanace a rozbor neukáže, že je opět nezávadná.
• Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je třeba považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny, i kdyby byly jen částečně zaplaveny a kdyby dále rostly, v žádném případě bez posouzení příslušného úřadu veřejného zdravotnictví nikdy nekonzumujte. O jejich použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární správa. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo povodňovou vodou přímo dotčeno, lze jíst po důkladném umytí pitnou vodou.
• Potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem jsou také zdravotně závadné. Výjimkou jsou pouze konzervy a hermeticky uzavřené potraviny ve skle a tuhém plastu, pokud nejeví známky poškození. Zaplavené hermeticky balené potraviny je však třeba před jejich otevřením očistit a dezinfikovat.
• Nekonzumujte ani chlazené či mražené potraviny, zejména pokud v důsledku znefunkčnění chladicího nebo mrazicího zařízení jeví známky zkažení. Pokud chlazené potraviny byly ponechány při teplotě nad 6 ° C více než 6 hodin a pokud mražené potraviny byly po jejich úplném rozmrazení ponechány při teplotě nad 6 ° C déle než 4 hodiny. Zákaz konzumace platí i pro tyto potraviny, pokud byly v přímém styku se záplavovou vodou: jakékoliv otevřené balení, včetně neotevřených v papírovém obalu nebo svíčky z voskového papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména tehdy, pokud obsahují majonézy a dresinky,  sáčková balení koření, bylin a čajů mouky, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích i v pytlích, všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, krekry, čokoláda, bonbony).

Zásady vysoušení domu a jeho očista
• Udělejte v místnosti průvan otevřením oken a dveří, pokud je to možné, použijte i ventilátory a teplovzdušné zdroje.
• Odstraňte všechno bahno a nečistoty, také veškerý zvlhlý interiérový materiál jako tapety a vše, co samo odpadává (např. omítky na stěnách).
• Nábytek, podlahy, stěny, nádobí, všechno vydezinfikujte a nechte dezinfekční roztok působit nejméně 30 minut. Pak je opláchněte vodou.
• Oblečení namočte na 4 hodiny do dezinfekčního roztoku a až potom vyperte obvyklým způsobem.
• Cenné šatstvo, které není vhodné dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v profesionální čistírně.
• Samozřejmě vše dělejte v gumových rukavicích.
• Nepodceňujte ani ty nejslabší zdravotní problémy. Obraťte se raději hned na lékaře, aby vyloučil závažné onemocnění nebo včas nasadil vhodnou léčbu.
• Základem je časté a důkladné mytí rukou. Toto jednoduché, ale klíčové hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších opatření, které umožní chránit si zdraví během obnovy domovů. Mýt ruce si je třeba dezinfekčním mýdlem, zejména po styku s předměty, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly. Také vždy před jídlem a pitím, doteky obličeje a samozřejmě i vždy před a po použití toalety.

Autor: Lenka Kostková