Život lidí, kteří jsou přecitlivělí má své výhody i nevýhody

Lidé by měli být citliví ke svému okolí. K blízkým i cizím lidem, zvířatům, ale i k “neživé” přírodě. Ale někteří lidé jsou citliví až příliš a tím škodí nejen sobě, ale i těm, kteří s nimi přicházejí do styku. Přesto se s touto vlastností žít dá a dokonce mezi lidmi tvoří hypersenzitivní jedinci celou jednu pětinu.

Život lidí, kteří jsou přecitlivělí má své výhody i nevýhody

Výhoda či nevýhoda
Ačkoliv se hypersenzitivní lidé často trápí - jsou zranitelní, náchylní na stres a pochybují o sobě - ​​tato vlastnost se dá využít v jejich prospěch. Myslíte si, že lidem s hroší kůží se žije snadněji? Že nepřipouštět si vše k tělu je lepší? Možná ... a možná ne. Je faktem, že každý pátý člověk prožívá věci mnohem intenzivněji. A jsou to především ženy. Toto nadání silněji vnímat svět je často výhodou ... ale nejednou nám způsobuje jen problémy.

Chtějí lepší svět
Většina hypersenzitivní lidí si velmi přeje, aby byl svět lidštější, a je proto ochotna něco udělat. Přesně v tom intenzivnějším prožívání a snaze změnit svět je přínos hypersenzitivních lidí pro společnost. Právě oni jsou ti, kteří jako první zpozorují, když se děje něco nespravedlivého, když něco není v souladu s řádem. Jako první poznají, co nám chybí. Často jsou první, kteří pocítí následky toho, když lidskost pokulhává. chPřijímat více podnětů než jiní - a to intenzivněji. Toto "heslo" hypersenzitivní lidí se týká i stinných stránek života. Velmi snadno je zaplaví všechno soužení světa, nouze a nespravedlnost, bolesti a utrpení. Svým soucitem takové trápení ještě více množí, oslabují sami sebe a nakonec i tak nijak zasáhnout nemohou. A to je zabolí ještě jednou.

Mnohem více pocitů
Ten, kdo intenzivněji vnímá, může zažít více radosti, štěstí a vnitřního bohatství. Zvýšená citlivost se mimo jiné může pozitivně projevit ve formě vnějšího úspěchu. V různých oblastech života může být výhodou ať už pro citlivého člověka, nebo pro jeho okolí. Představme si vedoucí oddělení, která ví, kterého zaměstnance podle vytížení kam zařadit, prodavače, který tuší, co si zákazník přeje, inženýra, který předvídá, kterým směrem se ubírá vývoj, technika identifikujícího příčiny poruch, kurátorku, která umí posoudit umělce a už dopředu je pozve vystavovat do své galerie, hypersenzitivní sportovce, který přesně ví, jak moc může své tělo zatížit a kdy je nejlepší přestat, matku, která dokáže dítěti pomoci a odhadnout, kdy by mu více uškodila, než pomohla. Tento psychologicky fundovaný poradce pomáhá přecitlivělost lidem konečně pochopit, proč jsou "jiní", jak mohou ovlivňovat vlastní vnímání a lépe se mentálně chránit. Hypersenzitivita se tak opět stane sama sebou, nadáním pro velké vnitřní bohatství.

Naučte se čelit konfliktům
Hypersenzitivní lidé často v sobě ty pocity potlačují, snaží se je skrývat, zamlčovat a to způsobuje zbytečné konflikty. A čím déle čekáme, tím více se agrese v nás tvoří. Pak stačí už i malý podnět, abychom vybuchli. Spouštěč a reakce na něj často nejsou v rovnováze. Zase jsme to jen my, kteří na sebe svou agresí upozorňují a nakonec se spálí. Toužíme po klidu a rovnováze, ale stále více ustupujeme, odkláníme se od svých zájmů, potlačujeme nespokojenost a hromadíme agresi, dokud nevybuchneme jako bomba. Přestože jde o to, abychom uměli najít vlastní hranice, rozpoznali je, signalizovali je svému okolí nebo je chránili, neuškodí naučit se, jak se chovat v případě konfliktu. Kdo říká "ne" musí počítat s tím, že zůstane sám. Vnější konflikt ustoupí dovnitř, nekonečný stres a tělesné symptomy se šíří.

Asertivita
Nedostatečná asertivita přitahuje pozornost ostatních a zároveň i jejich útoky. Nikdo nenapadne někoho, kdo se osvědčil v boji a je silnější než on sám. Kdo chce za sebe a své touhy bojovat, musí se vystavit množství vnějších a vnitřních konfliktů. Nejasné hranice zase vedou v nepřetržitému stresu a hádkám, přesně ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. Pokud se přecitlivělému člověku podaří přijmout jednotlivé výzvy, může na ně konstruktivně reagovat. Může si dovolit být odvážný a reakci na možné napětí si umí "předpřipravit". Konflikty můžeme zachránit věcností. Probereme situaci a odzbrojíme naše "protihráče". V otevřeném konfliktu přispějeme k řešení tím, že využijeme svou schopnost rozvážného nadhledu, aniž jsme ztratili respekt našeho protivníka.

Paradox
Je to paradoxní: Až když hypersenzitivní najdou své místo v životě a najdou schopnost sami se o sebe bez problémů postarat a zažít pocit uvolněnosti, až tehdy najdou rovnováhu a harmonii, které jim tak leží na srdci.

Autor: Martina Dvořáková